• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรม อบรมหลักสูตร ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ก้าวทันตลาดสากล ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่สากล ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคริสตัล โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

13 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัด Co-design Roadshow ครั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรม “สร้างนักออกแบบ Innoneering designers ยุคใหม่” ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) สนับสนุนงบประมาณโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

8 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัด Co-design Roadshow ครั้งที่ 2 ในกิจกรรม “สร้างนักออกแบบ Innoneering designers ยุคใหม่” ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ คณะศิลป์ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เผยแนวโน้มเทรนด์ไหมไทย 2018 ด้วยแรงบันดาลใจจาก The Silk Road ดึงอัตลักษณ์ในเส้นทางวัฒนธรรมจากยุโรปถึงเอเชีย มาผสานกับเทคโนโลยี พัฒนาสู่วัสดุใหม่ ขยายฐานการใช้ไหมไทยตอบโจทย์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟสไตล์ในยุค 4.0

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business” จัดโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) โดยมีนางโซเฟียร์ ชง ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เป็นประธานเปิดงาน ให้กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจแฟชั่นเครื่องแต่งกายไทยกว่า 100 ราย งานสัมมนาดังกล่าวจัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สสว. กสอ. และสถาบันฯสิ่งทอ ผนึกกำลังประชารัฐ เดินหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2560 เน้นต่อยอดภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ตอบโจทย์ตลาดให้แก่ SME และวิสาหกิจชุมชน 1,000 รายทั่วประเทศ

Design Forum

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ TIDC ภายใต้โครงการจัดตั้ง Thailand Industrial Design Center

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย Smart Fabric จำนวน 2 ราย ในงานสัมมนา KES ไขกุญแจสู่นวัตกรรมผืนผ้าด้วยสัมผัสแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ ถ.พระราม4

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ภายในงาน THTI Textile & Fashion Symposium 2014 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric วันที่ 21 ตุลาคม 2556

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabricm วันที่ 18 พฤษภาคม 2558