• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

Textile Transformation คึกคัก

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

28 มี.ค. 61 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานสัมมนา Protective Textiles กับโอกาสในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวรายงาน ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สสว. จับมือ 19 หน่วยงาน เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่และโครงการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561 คาดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาท

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

19 มี.ค.61 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานศูนย์ ITC ในส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 กทม. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

15 มี.ค.61 นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ "จากคูลโหมด ก้าวสู่เสื้อผ้าเบอร์ ๕ นวัตกรรมลดโลกร้อน" ร่วมให้คำแนะนำ ผลิตอย่างไรถึงได้รับเครื่องหมาย CoolMode โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจาก 2 องค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าร่วม ณ กรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

6 มี.ค.61 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ครั้งที่ 3 ใน กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีงบประมาณ 2561

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กรุงเทพฯ 14 ก.ค. 60 - ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Industry Expo 2017" โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงาน ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Design Forum

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ TIDC ภายใต้โครงการจัดตั้ง Thailand Industrial Design Center

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย Smart Fabric จำนวน 2 ราย ในงานสัมมนา KES ไขกุญแจสู่นวัตกรรมผืนผ้าด้วยสัมผัสแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ ถ.พระราม4

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ภายในงาน THTI Textile & Fashion Symposium 2014 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric วันที่ 21 ตุลาคม 2556