สินค้าแฟชั่นมือสองในประเทศเยอรมนี

Keyword:     fashion  product  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  สิ่งแวดล้อมสิ่งทอ  อุตสาหกรรม 

สินค้าแฟชั่นมือสองในประเทศเยอรมนี

ปริมาณการทิ้งเสื้อผ้าที่ไม่ต้องการในประเทศเยอรมนี สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ตั้งแต่ช่วงกลาง ค.ศ. 1990 ซึ่งแต่ก่อนชาวเยอรมันส่วนใหญ่จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศล โดยมีการตั้งตู้รับบริจาคเสื้อผ้าและรองเท้ามือสองในทุกเมืองของประเทศ อย่างไรก็ตาม การกำจัดเสื้อผ้าหรือของใช้แฟชั่นในประเทศเยอรมนีได้ เปลี่ยนไป ด้วยอิทธิพลการตลาด Fast Fashion ท าให้มีปริมาณการซื้อสินค้าแฟชั่นมากขึ้น โดยเฉลี่ยคนละ 60 ชิ้นต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าจากปี ค.ศ. 2002 อย่างไรก็ตาม พบว่าสินค้าร้อยละ 40 ไม่เคยถูกนำมาใช้หรือใช้ เพียงน้อยครั้ง จึงมีผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งนำสินค้าแฟชั่นมือสองของตนออกมาขายในสภาพที่ดีเยี่ยมหรือยังมีป้าย ราคาติดอยู่ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ตู้เสื้อผ้าสำหรับการซื้อสินค้าในอนาคต ส่วนทางด้านผู้ผลิตบางแบรนด์ในยุโรปได้ ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยการตั้งกล่องรับเสื้อผ้ามือสองของตนเองคืน เพื่อแลกกับส่วนลดในการซื้อ ครั้งต่อไป

โดยในอดีต สินค้าแฟชั่นมือสองมักถูกวางจำหน่ายตามตลาดนัดหรือร้านค้าเพื่อการกุศล โดยมีกลุ่ม ลูกค้าขนาดเล็กและเฉพาะกลุ่มอย่างคนในวงการแฟชั่น กลุ่มคนที่ชอบสินค้าวินเทจ หรือผู้บริโภคที่ต้องการ ประหยัด ทั้งนี้ ความต้องการสินค้าแฟชั่นมือสองในเยอรมนีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคทั่วไปหันมาซื้อ สินค้าแฟชั่นมือสองมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น จากการวิจัยตลาดของบริษัท Momox พบว่า ผู้บริโภคชาวเยอรมันกว่าร้อยละ 50 นิยมซื้อสินค้าแฟชั่นมือสอง นอกจากนี้ ผู้บริโภคบางรายยังให้ความสำคัญ กับการประเมินคุณภาพและมูลค่าสินค้าสำหรับการขายต่อก่อนตัดสินใจซื้ออีกด้วย

ปัจจุบัน การจำหน่ายสินค้าแฟชั่นมือสองมิได้จำกัดอยู่เฉพาะร้านค้าออฟไลน์เท่านั้น แต่ได้ขยายไปยัง ช่องทางร้านค้าออนไลน์ซึ่งแฟชั่นมือสองนี้กลายเป็นกลุ่มสินค้าที่สร้างมูลค่าให้กับผู้ประกอบการสินค้า ออนไลน์ในเยอรมนีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจำนวนหนึ่งในสี่ของผู้บริโภคชาวเยอรมันนิยมซื้อสินค้าแฟชั่นผ่าน ช่องทางออนไลน์และคนกลุ่มนี้กำลังขยายตัวมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ การขายสินค้าแฟชั่นมือสองผ่านทางออนไลน์ สามารถแบ่งได้สองกลุ่ม ได้แก่ สินค้าแฟชั่นมือสองแบรนด์ทั่วไป และสินค้าแฟชั่นมือสองแบรนด์ Luxury

บริษัทผู้จำหน่ายสินค้าแฟชั่นมือสองออนไลน์ของประเทศเยอรมนีที่น่าจับตามองในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท Momox ซึ่งแต่เดิมจำหน่ายสินค้าหนังสือ ซีดี เกมส์ มือสอง จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2014 ได้เริ่มจำหน่าย สินค้าแฟชั่นมือสองผ่านหน้าเว็บไซต์ ubup.com Amazon และ eBay ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นกลุ่มสินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทและเพิ่มผลกำไรให้ถึงร้อยละ 30 โดยบริษัทจะรับซื้อสินค้าแฟชั่นมือสองจากผู้บริโภค ทั่วไปและซัพพลายเออร์ต่าง ๆ และจำหน่ายผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเฉลี่ยร้อยละ 50 ของสินค้าแฟชั่นมือสองที่ซื้อ เข้าบริษัท สามารถจำหน่ายต่อได้ภายใน 4 สัปดาห์แบรนด์สินค้าที่จำหน่าย เช่น ESPRIT Marc O'Polo และ Zara เป็นต้น ส่วนทางด้านบริษัท Rebelle ผู้จำหน่ายสินค้าแฟชั่นมือสองแบรนด์ Luxury ทางออนไลน์ของ เยอรมัน กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันถึงร้อยละ 600 ด้วยยอดจำหน่ายประมาณแปดหลักยูโรต่อปีปัจจุบัน ได้ขยายการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อิตาลี ออสเตรีย และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

สาเหตุหนึ่งที่ชาวเยอรมันนิยมซื้อสินค้าแฟชั่นมือสองเพิ่มมากขึ้นนี้ นอกจากจะสามารถซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง และสามารถส่งต่อสินค้าแฟชั่นที่ตนไม่ต้องการ แต่อาจเป็นของมีค่าส าหรับผู้อื่นได้แล้ว อีกเหตุผล หนึ่ง คือ ความต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อ ยับยั้งการแผ่ขยายอิทธิพลการตลาดแบบ Fast Fashion ในเวลาเดียวกัน ด้วยความคิดที่ว่า ยิ่งของถูกใช้มาก เท่าใดหรือนานเท่าใด จะยิ่งถือเป็นความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรเท่านั้น

ที่มา:

www.global.handelsblatt.com  

www.dw.com  

www.fashionunited.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (สคต. แฟรงก์เฟิร์ต), กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Share this Post:
View article: 109