ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของอินโดนีเซียร้องขอ FTA Indonesia-EU

Keyword:     eu  fta  ภาวะสิ่งทอ  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  อินโดนีเซีย  อุตสาหกรรม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของอินโดนีเซียร้องขอ FTA Indonesia-EU

การส่งออกสินค้าสิ่งทอและสิ่งทอของอินโดนีเซียอาจทะยานเติบโตขึ้นถึง 3 เท่าตัว หากรัฐบาลอินโดนีเซียได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป Indonesia-EU FTA

Achmad Sigit Dwiwahjono - Director General for Chemicals, Textiles and Miscellaneous industry ของกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า อุปสรรคสำคัญในการส่งออกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของอินโดนีเซียในขณะนี้คือ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มในอินโดนีเซียที่อ่อนแอกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเวียดนาม Dwiwahjono กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมยังคงสนับสนุนการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป การพูดคุยและการเจรจาระหว่างอินโดนีเซียและสหภาพยุโรปได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี แต่ข้อตกลงยังไม่สามารถบรรลุผลเสร็จสิ้นลงได้ รอบที่สี่ของการเจรจาเสร็จสมบูรณ์ใน Surakarta (Central Java) ระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2018 ในขณะที่รอบที่ห้าของการเจรจามีกำหนดจะจัดขึ้นก่อนฤดูร้อนในกรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม) แต่ยังไม่มีการกำหนดวันที่ที่แน่ชัด

ปัจจุบันการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังสหภาพยุโรปของอินโดนีเซียมีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 35 ของการส่งออกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดของอินโดนีเซีย (ในแง่ของมูลค่า) ในปี 2017 การส่งมอบสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของอินโดนีเซียไปยังสหภาพยุโรปมีมูลค่าประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอินโดนีเซียมีอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มที่มีการพัฒนาและผสานรวมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ Dwiwahjono ก็เห็นโอกาสและมีช่อวงว่างสำหรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของอินโดนีเซียมากขึ้น หากผลิตภัณฑ์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของอินโดนีเซียมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ปัจจุบันผู้ส่งออกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มในอินโดนีเซียมีภาระภาษีศุลกากรตั้งแต่ 5-20% เมื่อส่งสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไปยังสหภาพยุโรป ในขณะที่คู่แข่งอย่างเวียดนามได้สิทธิพิเศษจาก Vietnam-EU FTA ในอัตราภาษีศุลกากรเป็นศูนย์และมีศักยภาพที่จะนำเสนอราคาที่แข่งขันได้มากกว่า

Anne Patricia Sutanto Vice President Director ของ Pan Brothers หวังจะเห็นการเจรจา FTA ระหว่างอินโดนีเซียและสหภาพยุโรปที่เร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของอินโดนีเซีย ในขณะที่ในปี 2018 อินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศที่มีการผลิตสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มที่ใหญ่กว่าในตลาดต่างประเทศ แต่ประเทศได้รับความเดือดร้อนจากเวียดนามส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป ปัจจุบันส่วนแบ่งทางการตลาดของอินโดนีเซียในตลาดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มทั่วโลกทั้งหมดอยู่ที่เพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้น

Pan Brothers ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของอินโดนีเซีย บริษัทมีโรงงาน 23 โรงงานใน 8 locations โดยมีพนักงานประมาณ 23,000 คน ปัจจุบันบราเดอร์มีกำลังการผลิต 90 ล้านชิ้นต่อปี อย่างไรก็ตามกำลังการผลิตของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาโรงงานแห่งใหม่ในเมือง Tasikmalaya (West Java) โรงงานแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้มีกำลังการผลิต 6 ล้านชิ้นต่อปี

อุตสาหกรรมสิ่งทอถือเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งของอินโดนีเซียและจะดูดซับแรงงานจำนวนมากหากสามารถเติบโตได้ในระดับที่แข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม Sutanto กล่าวว่าหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมนี้คือการหาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมเมื่อมีการเปิดโรงงานแห่งใหม่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะเห็นโครงการของรัฐบาลในการฝึกอบรมพนักงานคนงานให้แก่อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม มีการคาดการณ์ว่าขณะนี้มีแรงงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของอินโดนีเซียจำนวน 3.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมการผลิตของอินโดนีเซีย

ที่มา: https://www.indonesia-investments.com

แปลและเรียบเรียง: นายชาติชาย สิงหเดช – ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 146