“อุตตม”มั่นใจจีน-ญี่ปุ่นจับมือลงทุนอีอีซี

Keyword:     eec  ข่าวรายวัน  ไทย-ญี่ปุ่น 

“อุตตม”มั่นใจจีน-ญี่ปุ่นจับมือลงทุนอีอีซี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานสัมมนา China – Japan Cooperation on the Eastern Economic Corridor of Thailand ที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชนจีนประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ว่า การสัมมนาดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่นได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอกชนระหว่างจีน – ญี่ปุ่น ในประเทศที่3 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว โดยบันทึกความเข้าใจได้กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจของภาคเอกชนจีนและญี่ปุ่นภายใต้กรอบเจรจาระดับสูงด้านเศรษฐกิจ และยังระบุอีกว่าทั้งสองประเทศจะร่วมกันสำรวจตลาดและภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่สามที่ภาคเอกชนจีนและญี่ปุ่นจะร่วมลงทุน การสัมมนาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) จะเป็นจุดหมายสำคัญของการร่วมมือทางเศรษฐกิจดังกล่าว

“ด้วยความที่ประเทศไทยมีความเป็นมิตรที่ดีกับประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีนมาเป็นเวลายาวนาน ความเป็นมิตรต่อกัน จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนธุรกิจระหว่าง จีน ญี่ปุ่น และไทย ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยพื้นที่ลงทุนในไทยที่2ประเทศสนใจคือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี”นายอุตตมกล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์_https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_978500


 

Share this Post:
View article: 119