สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในไตรมาสแรกปี 2561

Keyword:     export  git  นำเข้าส่งออกอัญมณี  ปี 2561  อัญมณีและเครื่องประดับ  อุตสาหกรรม  ไตรมาส 1 

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในไตรมาสแรกปี 2561

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 12.59 (ร้อยละ 21.09 ในหน่วยของเงินบาท) หรือมีมูลค่า 3,253.24 ล้านเหรียญสหรัฐ (103,193.47 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีมูลค่า 3,721.84 ล้านเหรียญสหรัฐ (130,765.49 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.18 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย โดยมูลค่าการส่งออกที่ลดลงมาจากการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปในสัดส่วนราวร้อยละ 36 ซึ่งมีมูลค่าลดลงมากถึงร้อยละ 32.07 เมื่อหักทองคำออก การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า2,093.00ล้านเหรียญสหรัฐ (66,284.83 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 3.93(ลดลงร้อยละ 6.20 ในหน่วยของเงินบาท)

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เมื่อแยกพิจารณาการส่งออกในรายผลิตภัณฑ์สำคัญพบว่า

1)    สินค้าสำเร็จรูป เครื่องประดับทอง และเครื่องประดับแพลทินัม เติบโตได้ร้อยละ 13.72 และร้อยละ 7.87 ตามลำดับส่วนเครื่องประดับเงิน หดตัวลงร้อยละ 5.07

2)    สินค้ากึ่งสำเร็จรูป เพชรเจียระไน พลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน ขยายตัวได้ร้อยละ 8.11, ร้อยละ 0.91 และร้อยละ 2.09 ตามลำดับ

ตลาด/ภูมิภาคสำคัญในการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (ไม่รวมทองคำ) ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ได้แก่ ฮ่องกง ที่มีสัดส่วนสูงสุดราวร้อยละ 32 หากแต่มีมูลค่าลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.08 เนื่องจากการส่งออกสินค้าสำคัญอย่างพลอยเนื้อแข็งเจียระไน และเครื่องประดับเงินได้ลดลง ส่วนสินค้าที่ยังสามารถเติบโตได้ในตลาดนี้ ได้แก่ เพชรเจียระไน เครื่องประดับทอง และพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน ตลาดหลักลำดับถัดมา คือสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเติบโตได้ร้อยละ 7.93 และร้อยละ 6.23ตามลำดับโดยการส่งออกไปยังสหภาพ-ยุโรปที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการส่งออกไปยังเยอรมนี และเบลเยียม ตลาดหลักใน 2 อันดับแรกที่มีส่วนแบ่งรวมกันราวร้อยละ 61 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.45 และร้อยละ 5.65 ตามลำดับ โดยสินค้าหลักที่ส่งออกไปยังเยอรมนีเป็นเครื่องประดับเงิน ส่วนสินค้าหลักในตลาดเบลเยียมเป็นเพชรเจียระไน ซึ่งล้วนเติบโตได้เป็นอย่างดี สำหรับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวนั้น เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตสดใส ส่งผลให้ผู้บริโภคสหรัฐฯ มีความเชื่อมั่นในการบริโภคมากขึ้น สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เติบโตในแนวบวกในช่วงไตรมาสแรก 2561 มีผลทำให้อุปสงค์ต่อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้นส่งผลให้ไทยส่งออกเครื่องประดับทอง รวมถึงพลอยเนื้อแข็งเจียระไนและเพชรเจียระไนไปยังสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่สินค้าหลักอย่างเครื่องประดับเงินหดตัวลดลง ส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 6.29จากการส่งออกเครื่องประดับทองไปได้สูงขึ้นมาก อีกทั้งกาตาร์ ตลาดรองลงมาในภูมิภาคนี้ก็เติบโตได้สูงกว่า 1.31 เท่า จากการส่งออกสินค้าหลักอย่างเครื่องประดับทอง รวมถึงสินค้าสำคัญรองลงมาทั้งเพชรเจียระไน และเครื่องประดับแพลทินัม ที่ต่างมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกัน ทั้งนี้ การส่งออกของไทยไปยังกาตาร์ที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากกาตาร์ลดการนำเข้าผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2560 จึงหันมานำเข้าจากไทยโดยตรงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีตลาดที่น่าจับตา คือ คูเวต และโอมาน ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 3.16 เท่า และ 1.87 เท่า โดยสินค้าส่งออกหลักไปยังสองประเทศนี้เป็นเครื่องประดับทอง รองลงมาเป็นเครื่องประดับเทียมที่ล้วนเติบโตได้สูงหลายเท่าตัว สำหรับรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช สินค้าเครื่องประดับเงินไทยยังคงขยายตัวสูงต่อเนื่องใน 3 ประเทศหลักทั้งรัสเซีย ยูเครน และคาซัคสถาน

ขณะที่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 2.29 ยังคงมีมูลค่าลดลงต่อเนื่องร้อยละ 1.81 อันเนื่องมาจากการส่งออกไปยังตลาดสำคัญส่วนใหญ่ได้ลดลง แม้ว่าตลาดอันดับ 1 อย่างสิงคโปร์จะเติบโตได้ก็ตาม อย่างไรก็ดี มีตลาดที่น่าสนใจที่ไทยส่งออกไปได้สูงขึ้นมากคือ บรูไน ซึ่งเติบโตได้กว่า 30 เท่า และก้าวขึ้นมาเป็นตลาดใน 3 อันดับแรกของไทยเป็นครั้งแรก จากการส่งออกเครื่องประดับทองได้เพิ่มสูงมากจากที่ไม่เคยมีการส่งออกมาก่อนเลยในปีที่ผ่านมา

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1 พฤษภาคม 2561 

Share this Post:
View article: 274