ยอดขอส่งเสริมการลงทุน BOI ไตรมาสแรก ปี’61 รวมกว่า 2 แสนล้านบาท

Keyword:     boi  การลงทุน  ข่าวรายวัน  ปี 2561  อุตสาหกรรม  ไตรมาส 1 

ยอดขอส่งเสริมการลงทุน BOI ไตรมาสแรก ปี’61 รวมกว่า 2 แสนล้านบาท

บีโอไอเผยสัญญาณการลงทุนปีนี้มีทิศทางดี ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปี 2561 มูลค่าเงินลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท พร้อมชูมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพกระตุ้นการลงทุนเพิ่ม

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงสถิติขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 (มกราคม – มีนาคม 2561) ว่ามีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 333 โครงการ เงินลงทุนรวม 203,630 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อบรรยากาศการลงทุนในปีนี้ โดยมูลค่าดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของเป้าหมายขอรับส่งเสริมการลงทุนตลอดทั้งปีที่ 720,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมากว่า 1 แสนล้านบาท โดยเป็นการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

นางสาวดวงใจกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการลงทุนโครงการใหม่ และโครงการขยายของ รายเดิม ในปีนี้น่าจะเห็นทิศทางการลงทุนของภาคเอกชนในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งก็คือ มีการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2561) มีผู้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแล้ว 33 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 1,500 ล้านบาท

“ภาคเอกชนจำนวนมากยื่นขอลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยในปี 2560 มีมูลค่าสูงกว่า 17,000 ล้านบาท ทำให้บีโอไอมั่นใจว่าในปีนี้ จะมีความสนใจลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและของประเทศไทยไปพร้อมกันด้วย” นางสาวดวงใจกล่าว

ทั้งนี้ บีโอไอได้ออกมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม โดยมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การนําหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือระบบดิจิทัลมาใช้

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ_https://www.prachachat.net/economy/news-144709

 

Share this Post:
View article: 98