จีนเริ่มกระบวนการไต่สวนการนำเข้า Phenol จากต่างประเทศ (รวมประเทศไทย)

Keyword:     phenol  กฎระเบียบสิ่งทอ  จีน  ทุ่มตลาด  สีย้อม  อุตสาหกรรม 

จีนเริ่มกระบวนการไต่สวนการนำเข้า Phenol จากต่างประเทศ (รวมประเทศไทย)

 

   

 

กระทรวงพาณิชย์จีน ประกาศว่า ได้เริ่มกระบวนการไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาด กรณีการนำเข้า Phenol ที่มีแหล่งกำเนินจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย

 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จีน ให้ข้อมูลว่า ได้รับคำร้องจากผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งกล่าวหาผู้ผลิต Phenol ในต่างประเทศ ได้ทุ่มตลาด Phenol ทำให้ราคาตลาดต่ำกว่าราคาที่เหมาะสม โดยการไต่สวนดังกล่าวจะได้ข้อยุติในวันที่ 26 มีนาคม 2562 หรืออาจขยายเวลาถึงวันที่ 26 กันยายน 2562

 

ข้อมูล (เพิ่มเติม) :

ฟีนอล (Phenol) เป็นสารประกอบอะโรมาติคที่ผลิตได้จากสารประกอบอะโรมาติคชนิดอื่นๆ เช่น เบนซีน โทลูอีน เป็นสารที่ถูกนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีหลายชนิด อาทิ สีย้อม สารเคมีกำจัดวัชพืช และศัตรูพืช ยาในทางการแพทย์ เป็นต้น

ประโยชน์ของสาร Phenol นำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก สารเคมีในการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตยา อุตสาหกรรมสารฆ่าเชื้อโรคและนำ้ยาทำความสะอาด อุตสาหกรรมสีย้อม อุตสาหกรรมสบู่และกระดาษ เป็นต้น

 

ที่มา :

http://www.chinadaily.com.cn

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

http://www.siamchemi.com

 

Share this Post:
View article: 539