ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Protective Textiles กับโอกาสในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

Keyword:     protective textile  การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  การลงทุน  พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  สัมมนา 

สัมมนาเรื่อง

“Protective Textiles กับโอกาส
 ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องกมลทิพย์ 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ คลิก
 

หัวข้อบรรยายพิเศษ

“EEC : บริบทใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย”
โดย  ผู้แทนจากสำนักงานเพื่อการพัฒนา
        ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

หัวข้อเสวนา

Protective Textiles กับโอกาส
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก

  1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  2. สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย
  3. ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เทยิน คอปอเรชั่น
     (ประเทศไทย) จำกัด

 

ดำเนินรายการโดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเสิศ

                              ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1267