สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย

Keyword:     กฎระเบียบสิ่งทอ  สถานะความตกลงการค้า 

ความตกลงการค้าเสรีของไทยที่ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว มีจำนวน 12 ฉบับ คือ

1. ความตกลงภายใต้กรอบอาเซียน

2. ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEAN-Australia - New Zealand Free Trade Area, AANZFTA)

3. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement, ACFTA)

4. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, AJCEP)

5. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN - Korea Free Trade Agreement, AKFTA)

6. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN – INDIA Free Trade Agreement, AIFTA)

7. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement, JTEPA )

8. ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement, TAFTA)

9. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand - New Zealand Closer Economic Partnership, TNZCEP)

10. ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-เปรู (Thailand-Peru FTA, TPFTA)

11. ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Agreement, TCFTA)
12. เขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย (India-Thailand Free Trade Area, ITFTA)

และความตกลงที่สรุปผลการเจรจาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ คือ

1. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong FTA, AHKFTA)

 

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ที่มาข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

วันที่เผยแพร่ 2 มีนาคม 2561

 

Share this Post:
View article: 339