อินเดียใช้เครื่องสแกนร่างกาย 3D ในการสำรวจ Size ประชากรของประเทศ

Keyword:     3d  3d body scanners  india  just-style  nift  อินเดีย  เทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งทอ 

 
  • การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลการวัด ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาแผนภูมิขนาดมาตรฐานซึ่งจะเป็นตัวแทนของประชากรอินเดียและสามารถนำมาประยุกต์ใช้โดยอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
  • การสำรวจนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินเดีย และการสำรวจจะดำเนินการโดย The National Institute of Fashion Technology (NIFT)
  • โดยรวบรวมข้อมูลจากบุคคลทั่วไปประมาณ 25,000 ราย
 

การสำรวจขนาดสรีระแห่งชาติของอินเดีย โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์แบบ 3 มิติจะดำเนินการเสนอเพื่อพัฒนาแผนภูมิขนาดที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งการสำรวจนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินเดีย การสำรวจจะดำเนินการโดยThe National Institute of Fashion Technology (NIFT) ที่อยู่ภายใต้กระทรวงสิ่งทอ โดยจะรวบรวมข้อมูลประชากรทั้งชายและหญิง ประมาณ 25,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 65 ปี ใน 6 ภูมิภาค ในช่วง 2 ปี

 

การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการวัดที่จะช่วยในการพัฒนาแผนภูมิขนาดมาตรฐาน และจะเป็นตัวแทนของประชากรอินเดีย โดยสามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้ ซึ่งผู้ซื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหาเสื้อผ้าที่เหมาะกับขนาดสรีระของตัวเอง เนื่องจากความแตกต่างในตัวบุคคลที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคและภูมิศาสตร์ทั่วประเทศ, NIFT กล่าว

 

ในปัจจุบันมี 14 ประเทศได้ดำเนินการสำรวจขนาดสรีระแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว เช่นสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมนี, เกาหลี, จีน และออสเตรเลีย เป็นต้น โดยการสำรวจนำมาซึ่งการวัดขนาดสรีระเพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศโดยใช้เครื่องสแกนเนอร์แบบ 3 มิติ; วิธีการวัดร่างกายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมาเพื่อสร้างแผนภูมิขนาดต่่อไป

 

แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายของอินเดียใช้แผนภูมิขนาดซึ่งเป็นรุ่นที่ปรับแต่งจากที่ใช้กับประเทศอื่นๆ ผลที่ตามมา NFIT กล่าวว่า การใช้แผนภูมินี้นั้นทำให้เกิดเสื้อผ้าจำนวนมากที่ไม่เหมาะสมไม่พอดีกับคนอินเดีย

 

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้อาจส่งผลต่อภาคการผลิตอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, การบิน, การออกกำลังกายและการกีฬา, ศิลปะและคอมพิวเตอร์ อีกด้วย ซึ่งข้อมูลเชิงลึกนี้อาจสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เหมาะกับประชากรชาวอินเดียได้
 

 

ที่มา: just-style - https://www.just-style.com/news/india-to-use-3d-body-scanners-in-national-sizing-survey_id132975.aspx

 

Share this Post:
View article: 518