กสอ.ร่วมกับสถาบันฯสิ่งทอ เชื่อมโยงคลัสเตอร์สิ่งทอด้วยองค์ความรู้

Keyword:     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  คลัสเตอร์สิ่งทอ  นวัตกรรม  พัฒนาสิ่งทอ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 6 มี.ค.61 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ครั้งที่ 3 ใน กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีงบประมาณ 2561

พร้อมเสวนา “นวัตกรรมสิ่งทอ โอกาสใหม่ที่ใช้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุค 4.0” โดย ทนพ. วิฑูรย์ อารยะพิพัฒน์กุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด และ คุณเพ็ญนภา บัณฑุรัตน์  ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัทเวิล์ดเด็กซ์ จี.อี.ซี.จำกัด จำกัด รวมทั้งพาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอร่วมฟังการบรรยายแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Eco Textile การพัฒนาเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5   แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Medical Textile การวิจัยและพัฒนาการตกแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติ ต้านแบคทีเรียลดกลิ่นอับชื้น และ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Protective Textile การวิจัยและพัฒนาการตกแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติต้านการลามไฟ คุณสมบัติต้านรังสียูวี  ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Share this Post:
View article: 697