สถาบันฯสิ่งทอร่วมกับยูนิโด้ มอบองค์ความรู้ผู้ประกอบการและจนท.กระทรวงอุตฯพม่า

Keyword:     unido  พัฒนาเส้นใย  ยูนิโด้  สถาบันฯสิ่งทอ  เมียนมาร์  เส้นใยธรรมชาติ  
 
 
 

   

2 มี.ค.61 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) นำคณะผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด กิจกรรมภายใต้ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Technical Laboratory Training on Textile Testing” ในโครงการ “Sustainable trade promotion in Myanmar through establishing green textile supply-chain derived from agro-residues”

พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่ายจัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการทดสอบและการควบคุมคุณภาพเส้นใย เส้นด้ายและผ้า ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไทยและเมียนมาร์  โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์  – 2 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Share this Post:
View article: 426