จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม_ฉบับที่ 42 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)

Keyword:     newsletter  no.42  ปี 2561  ม.ค.-มี.ค. 

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม_รายไตรมาส

ฉบับที่ 42 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฉบับที่ 42

Business ข้อมูลธุรกิจ

ข่าวรอบโลก :

ส่อง "อุตสาหกรรม" ปีจอ ไทยตื่นตัว-รับเทรนด์ 4.0

(รายงานพิเศษ)

ปี 2561 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรรม (สศอ.) ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เติบโต 2% เพิ่มขึ้นจากปีนี้คาดเติบโตได้ 1.5% และประมาณการอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมคาดเติบโต 2.5% เพิ่มขึ้นจากปีนี้คาดเติบโตได้ 1.7%

การพยากรณ์ที่เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2561 สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่กำลัง ฟื้นตัวจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกลไกหลักที่ยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มที่

รายละเอียดเพิ่มเติม   

ข้อมูลตลาด :

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนธันวาคม 2560

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนธันวาคม มีมูลค่า 584.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 377.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32 ทำให้เกินดุลการค้า 206.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทำให้ปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกรวม 6,701.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 4,680.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18 ทำให้เกินดุลการค้า 2,020.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม-ธันวาคม  2560

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนธันวาคม 2560

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนธันวาคม 2560 มีมูลค่า 133.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.13 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 128.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนธันวาคม ดุลการค้าเกินดุล 4.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่งผลให้ปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,660.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 1,699.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 39.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

ตารางมูลค่าการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-ธันวาคม  2560

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

        สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2560

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยลดลงร้อยละ 9.92 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.19 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้าแต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำฯ จะพบว่าขยายตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.15 อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560 จากปัจจัยบวกเศรษฐกิจและการค้าโลกโดยรวมทยอยฟื้นตัว ทำให้กำลังซื้อบางส่วนกลับมา อีกทั้งภาครัฐดำเนินมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในอีก 5 ปีข้างหน้าขณะที่อาจได้รับปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และการเมืองในยุโรป ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติและภัยก่อการร้าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

แผนภาพแสดงตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2560

ที่มา : กรมศุลกากร

ประมวลผลโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Design ออกแบบ

พาคุณไปรู้จักร้านเสื้อเชิ้ตร้านแรกของโลก

หากคุณเคยไปปารีส คงจะร้องอ๋อเมื่อเราเอ่ยชื่อ Place Vendôme จัตุรัสเก่าแก่ที่ตั้งของแบรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับชั้นสูงจากทั่วโลก ใกล้กันคือพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ สัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส บ่ายแก่ ๆ วันหนึ่งขณะที่ทีมลอฟฟีเซียล ออมส์ กำลังเดินเล่นอยู่แถวจัตุรัส Place Vendôme เราก็หันไปเห็นอาคารสูงตั้งอยู่หัวมุมถนนหน้าอาคารและระเบียงตกแต่งด้วยตราพระอาทิตย์สีทอง พร้อมป้ายชื่อร้านเขียนว่า “Charvet”

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Innovation นวัตกรรม เทคโนโลยี

สิ่งทอใหม่ช่วยให้ประตูโรงพยาบาลปลอดเชื้อโรค

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Leeds ได้พัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยตัวเองซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Surfaceskins ที่ลดระดับแบคทีเรียได้มากกว่า 90% หลังจากมีการวิจัยและพัฒนามาเจ็ดปี ด้วยการนำเอาสิ่งทอวิศวกรรมที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมาใช้ในอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับประตูโรงพยาบาลแทนแผ่นประตูอลูมิเนียมแบบดั้งเดิมในส่วนของที่จับหรือผลักเพื่อเปิด-ปิดประตู

โดยประตูโรงพยาบาลเป็นจุดที่มีปัญหาในด้านสุขศาสตร์มากเนื่องจากมีผู้สัมผัสประตูเป็นจำนวนมาก และผู้คนสัมผัสเพียงคนเดียวอาจใช้มือสกปรกสัมผัสเปิด-ปิดประตู ซึ่งจะทำให้ทุกคนที่สัมผัสประตูต่อเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหรือสัมผัสเชื้อโรค ความสกปรกไปด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Quality มาตรฐานคุณภาพ

ความเข้าใจผิดเจ็ดข้อเกี่ยวกับการขายเครื่องประดับทางออนไลน์

เมื่อการจ่ายเงินผ่านการสัมผัสหน้าจอสมาร์ตโฟนเริ่มเข้ามาแทนที่บัตรเครดิต และการซื้อสินค้าจาก iPad ง่ายยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจเครื่องประดับจึงต้องเผชิญการปฏิวัติจากการขายทางดิจิทัลอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ดี แม้มองผิวเผินอีคอมเมิร์ซดูเหมือนจะช่วยให้อุปสรรคในการลงทุนเริ่มต้นลดต่ำลงและมอบโอกาสสู่ตลาดสากลได้อย่างไร้ขีดจำกัด แต่การดำเนินธุรกิจเครื่องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ก็มาพร้อมกับความท้าทายและปัญหาเฉพาะตัว

หลังจากเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Diamond Store มาได้หนึ่งทศวรรษ Gary Ingram จะมาแก้ไขความเข้าใจผิดที่แพร่หลายเจ็ดประการเกี่ยวกับการทำธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

Join us กิจกรรมสถาบันฯ

เริ่มแล้ว Co-Design พัฒนาแบรนด์สู่สากล

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (หน่วยที่ปรึกษา) จัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม สร้างนักออกแบบ Co-Design เพื่อพัฒนาแบรนด์สู่สากล ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกล่าวต้อนรับ พร้อมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ พร้อมลงนาม MOU กับผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง

รายละเอียดเพิ่มเติม  

สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมกับ UNIDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Technical Laboratory Training on Textile Testing”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Technical Laboratory Training on Textile Testing” ภายใต้โครงการ “Sustainable trade promotion in Myanmar through establishing green textile supply-chain derived from agro-residues” เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการทดสอบและการควบคุมคุณภาพเส้นใย เส้นด้ายและผ้าแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์  – 2 มีนาคม 2561 โดยมีนางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

Share this Post:
View article: 244