ตุรกีเปิดตัวระบบรับรอง Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

Keyword:     ecolabel  ตุรกี  สิ่งแวดล้อมสิ่งทอ 

 

กระทรวงสิ่งแวดล้อมและการผังเมืองตุรกีได้เปิดตัวระบบรับรอง Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตภายในประเทศ การออกกฎหมายนี้เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสียและการผลิตอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับกฎหมาย Ecolabel ของสหภาพยุโรป โดยระบบ ecolabel จะตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการผลิตทั้งหมดบริษัท รวมทั้งการคัดเลือกและจัดหาวัตถุดิบ

 

บริษัทสิ่งทอ 2 แห่งของตุรกีได้ผ่านการรับรองระบบ Ecolabel ใหม่นี้ และมีการแข่งขันออกแบบโลโก้ Ecolabel อย่างเป็นทางการ โดยมีโลโก้เข้าร่วมทั้งสิ้น 85 โลโก้ ซึ่งจัดขึ้นในงาน ณ เมือง Ankara ตุรกี

 

ฉลาก EU Ecolabel สำหรับเสื้อผ้า เครื่องนอน และสิ่งทอในอาคารเป็นโครงการประเภทสมัครใจให้ผู้ผลิตที่ต้องการแสดงสินค้าของตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ประเทศที่มีการใช้ฉลาก EU Ecolabel คือ ประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป ประกอบด้วย สหภาพยุโรปรวมไปถึงไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และสวิตเซอร์แลนด์

 

Eco Label เป็นมาตรการประเภทสมัครใจ สำหรับการติดแสดงฉลากสิ่งแวดล้อม Eco-Label บนผลิตภัณฑ์สินค้า เพื่อเป็นการแสดงว่าสินค้าดังกล่าวลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของสินค้า และเพื่อเป็นการแสดงข้อมูลให้แก่ผู้อุปโภคบริโภคใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, ออนไลน์)

 

ที่มา  :

https://www.fashionatingworld.com/new1-2/turkish-delight-over-ecolabel-launch

https://www.ecotextile.com/2018011123192/labels-legislation-news/turkish-delight-over-ecolabel-launch.html

 

Share this Post:
View article: 518