นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนสร้างชุดเสื้อผ้าด้วยกระดาษ

Keyword:     borås  fibre2fashion  pulpindustry  smarttextile  สิ่งแวดล้อมสิ่งทอ 

 

นักวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสิ่งทอของ Borås ในประเทศสวีเดนได้สร้างชุดด้วยกระดาษจากป่าไม้ในสวีเดน ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "การสร้างสิ่งทอจากสิ่งที่ปลูกได้ในท้องถิ่นในประเทศสวีเดน" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถทำการผลิตสิ่งทอด้วยวัถตุดิบหลักที่ได้จากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษได้ วัตถุดิบที่ทำจากไม้แปรรูปเป็นกระดาษปั่นเป็นเกลียวเส้นด้าย และถักทอทำให้กลายเป็นเนื้อผ้า

 

นี่เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศของประเทศสวีเดน และสร้างโอกาสในการเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ยั่งยืนมากขึ้น ผ่านทางวิธีแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

 

โดยในเมือง Värmland และ Dalsland ของสวีเดนมีป่าหนาแน่นและมีต้นสนมาก วัตถุดิบจากป่าในสวีเดนได้นำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปและกลั่นเป็นกระดาษโดยบริษัท Nordic Papers และ Ahlstrom-Munksjö กระดาษที่ไม่ได้ฟอกขาวและเป็นกระดาษที่ผลิตจากสิ่งที่ปลูกขึ้นในท้องถิ่นนั้นจะถูกส่งไปยังกลุ่มสิ่งทอในพื้นที่ Sjuhärad ซึ่งกระดาษนั้นจะถูกปั่นเป็นเกลียวที่ SKS Textile และผลิตให้กลายเป็นผ้าผ่านทางเครื่องถักที่ the Swedish School of Textiles in Borås และนำไปย้อมสีที่ Sjuhäradsbygdens Färgeri ซึ่งผ้าที่ได้จะมีสีฟ้าเข้ม และหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นชุดที่มีความยืดหยุ่นที่ Smart Textiles มหาวิทยาลัย Borås
 

นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "การสร้างสิ่งทอจากสิ่งที่ปลูกได้ในท้องถิ่นในประเทศสวีเดน" (สวีเดน: ENTIS) ใน BioInnovation ซึ่งมีหลายฝ่ายทั้งจากอุตสาหกรรมป่าไม้ กระดาษ และสิ่งทอของสวีเดนทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุถึงการผลิตสิ่งทอด้วยวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

 

อย่างไรก็ตาม "เรามีสิ่งทอที่ทำจากกระดาษแล้ว แต่สิ่งที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับโครงการนี้ก็คือ เราได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการรีไซเคิล และท้าทายการผลิตรวมทั้งเทคนิคการรีไซเคิลที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เกิดการไหลเวียน โดยหนึ่งในความท้าทายที่มากขึ้นในการผลิตผ้ากระดาษ คือ การถักด้วยเส้นด้ายกระดาษแทนการทอ นอกจากนี้เรายังสนุกกับการเห็นความร่วมมือในการทำโครงการกับฝ่ายต่างๆจากหลากหลายสาขา และเรายังหวังที่จะได้เห็นต้นแบบเพื่อการตกแต่งภายในที่จะเกิดขึ้นในโครงการนี้ด้วย" Lena-Marie Jensen หัวหน้าทีมของ ‘Design for recycling’ and project coordinator of the focus area Sustainable Textiles in Smart Textiles กล่าว

 

ความต้องการเส้นใยเส้นด้ายเพื่อสิ่งทอเติบโตขึ้นตามประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น (UN: 9.2 พันล้านในปี 2050) อีกทั้งมาตรฐานการครองชีพทั่วไปสูงขึ้น ในขณะที่ผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองมีความสามารถในการอุปโภคบริโภคได้มากขึ้น มีความต้องการสำหรับสิ่งทอที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น นี่คือสาเหตุหนึ่งของโครงการนี้ซึ่งเราต้องการดูแลรักษาวัตถุดิบที่เรามีและทำให้นำมาใช้ใหม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความต้องการที่จะหาวัตถุดิบใหม่ที่ยั่งยืน

 

BioInnovation เป็นหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตร์ทางนวัตกรรมของสวีเดนซึ่งรวมถึงโครงการ 'การสร้างสิ่งทอจากสิ่งที่ปลูกได้ในท้องถิ่นในประเทศสวีเดน' (สวีเดน: ENTIS) นำโดย Swerea IVF และ Smart Textiles - 'Design for Recycling' ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถผลิตสิ่งทอจากวัตถุดิบที่ได้จากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ สิ่งนี้จะทำให้สวีเดนมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะครองตำแหน่งที่ดีในการเติบโตทางเศรษฐกิจชีวภาพโลก โดยมีป่า ทุ่งนา น้ำ และของเสียเป็นพื้นฐาน สิ่งนี้สามารถสร้างเงื่อนไขที่ดีขึ้นได้ทั้งเพื่อความยั่งยืน และเพื่ออุตสาหกรรมในสวีเดนเอง

 

พันธมิตรของ "Design for recycling" ได้แก่ SKS Textile (Svenskt Konstsilke), Kinnarps, Nordic Paper, Ahlstrom-Munksjö, Sjuhäradsbygdens Färgeri, RISE, Swerea IVF, Trikåby, Smart Textiles at the Swedish School of Textiles, University of Borås, Mid Sweden University, Bioisolator, OrganoClick, Re-board Technology, Stena Recycling. (SV)ที่มา: Fibre2Fashion - http://www.fibre2fashion.com/news/apparel-sustainability-news/swedish-scientists-make-a-dress-completely-of-paper-228522-newsdetails.htm

Share this Post:
View article: 433