พม่าเสนอเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 33%

Keyword:     just-style  myanmar  wage  ความเคลื่อนไหวสิ่งทอ 

Employer representatives claim the rate increase is too high, while labour representatives say it is too low.

 

- ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศพม่าจะเพิ่มขึ้นถึง 3.53 เหรียญสหรัฐต่อวันจากเดือนมีนาคม

- ค่าจ้างใหม่แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 33%

- นายจ้างอ้างว่าการเพิ่มขึ้นของอัตรานั้นสูงเกินไปในขณะที่ตัวแทนแรงงานกล่าวว่ามันต่ำเกินไป

 

รัฐบาลพม่ามีแผนที่จะเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศในอัตราร้อยละ 33 ในทุกภูมิภาค ซึ่งการย้ายภาคการผลิตเสื้อผ้าอาจเป็นแรงกดดันต่อเจ้าของธุรกิจ

 

The National Tripartite Committee ได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำให้มีการเพิ่มอัตราค่าจ้างเป็น MMK4,800 (3.53 เหรียญสหรัฐต่อวัน) จากปัจจุบันที่ MMK3,600 ซึ่งจะใช้กับทุกภูมิภาคและทุกรัฐกับทุกธุรกิจที่มีพนักงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป โดยมีการประกาศในวันที่ 29 ธันวาคมและคาดว่าจะมีผลตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม

 

การตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปตามการทบทวนของคณะกรรมการที่มีต่ออัตราค่าจ้าง, GDP, อัตราเงินเฟ้อในประเทศเพื่อนบ้าน, มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและทัศนคติของนายจ้างและลูกจ้าง แต่กระนั้นตัวแทนนายจ้างอ้างว่าการเพิ่มขึ้นของอัตรานั้นสูงเกินไปในขณะที่ตัวแทนแรงงานกล่าวว่ามันต่ำเกินไป เนื่องจาก“ค่าแรงดังกล่าวเพิ่มขึ้นต่ำกว่่าที่สภาพแรงงานเรียกร้อง” องค์กรอุตสาหกรรมกล่าว "อย่างไรก็ตามเจ้าของโรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มขึ้น 33% ก็ยังคงเป็นภาระยากที่จะแบกรับ อีกทั้งกฎหมายพม่ากำหนดอัตราค่าจ้าง 200% สำหรับชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"ที่มา: just-style - https://www.just-style.com/news/myanmar-proposes-minimum-wage-increase-of-33_id132501.aspx

Share this Post:
View article: 498