กสอ.ร่วมกับ สถาบันฯสิ่งทอ เชื่อมคลัสเตอร์สิ่งทอหนุนผู้ประกอบการลดต้นทุน ลดของเสีย สร้างนวัตกรรม

Keyword:     thti  คลัสเตอร์สิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 


16 ม.ค.61 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมสัมมนารับสมัคร ชี้แจงรายละเอียดและคัดเลือกผู้ประกอบการ กิจกรรมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (ปีงบประมาณ 2561) โดยมี นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางการะเกด โชติชินรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเข้าร่วม 

โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ ลดต้นทุน ลดของเสีย พัฒนานวัตกรรม เพิ่มยอดขาย พร้อมเชื่อมโยงพันธมิตรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมพัฒนาให้สิ่งทอไทยเติบโตได้ในยุค 4.0

 

Share this Post:
View article: 241