EU ตรวจเข้มมาตรฐานสินค้าเสื้อผ้าเด็ก

Keyword:     eu  มาตรฐานเสื้อผ้าเด็ก 

ทีมงาน Thaieurope.net ได้นำเสนอมาตรฐานด้านความปลอดภัย EN 14682: สำหรับเชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูดในสินค้าเสื้อผ้าเด็ก (cords and drawstrings) ซึ่งเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่กฎระเบียบของอียูที่มีข้อกำหนดชัดเจนสำหรับผู้ผลิตในการออกแบบสินค้า เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปยัง EU โดยมีรายละเอียดดังนี้

-เสื้อผ้าสำหรับเด็กที่มีอายุจนถึง 7 ปี (ส่วนสูง 134 ซม.) ไม่ควรมีเชือกผูกหรือเชือกที่เป็นหูรูดตรงบริเวณหมวกและคอ

-เสื้อผ้าสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-14 ปี (เด็กชายส่วนสูง 182 ซม. และเด็กหญิง 176 ซม.) ไม่ควรมีเชือกผูกตรงบริเวณหมวกและคอหรือเชือกหูรูดที่มีปลายเชือกปล่อยยาว ซึ่งมีความยาวเกินกว่า 7.5 ซม. ทั้งนี้ เชือกผูกบริเวณหมวกและคอไม่ควรเป็นแบบยางยืด (elastic) ยกเว้นกรณีที่เป็นสายรัดไหล่และสายคล้องคอ

-เสื้อผ้าสำหรับเด็กไม่ควรมีเชือกผูกหรือเชือกหูรูดที่มีปลายเชือกปล่อยยาว ซึ่งมีความยาวเกินกว่า 14 ซม. ตรงบริเวณหน้าอกและเอว

-เสื้อผ้าสำหรับเด็กแบบที่มีสายคล้องคอตรงบริเวณหมวกและคอไม่ควรเป็นสายแบบปล่อย

-เสื้อผ้าสำหรับเด็กที่ถูกออกแบบให้มีเชือกผูกด้านหน้า ไม่ควรเป็นแบบที่ต้องใช้เข็ดขัดรัดหรือสายคาดเอวที่มีความยาวไม่เกินกว่า 36 ซม.

-ในกรณีที่สินค้ายังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้า และผู้ค้าปลีกสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนโดยการถอดเชือกหรือเชือกที่มีหูรูดออกจากสินค้าของตน หรืออาจจะตัดให้สั้นลง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของ EU

-หากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายของ EU พบว่าสินค้าของตนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น สามารถแจ้งไปที่หน่วยงานกำกับดูแลสินค้า (market surveillance authorities) ภายใต้ระบบ RAPEX รวม 31 หน่วยงานในประเทศสมาชิก EU และประเทศสมาชิก EFTA (ยกเว้นสวิตเซอร์แลนด์) เพื่อดำเนินการต่อไป

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510223975148&uri=CELEX:32011D0196

 

ข้อมูลจาก สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เรียบเรียงโดยทีมงาน Thaieurope.net

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

 

 

 

Share this Post:
View article: 383