ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนธันวาคม ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

Keyword:     สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เดือนธันวาคม  เตือนภัยสิ่งทอ 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนธันวาคม ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

111.jpg

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวในทุกกลุ่มสินค้า

โดยกลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัวดีได้แก่ เส้นใย ผ้าผืน และเส้นด้าย มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 47  16 และร้อยละ 14 ตามลำดับ โดยมีสัญญาณการฟื้นตัวจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เคยติดลบมาต่อเนื่องหลายปีในเดือนพฤจิกายน การส่งออกไปยังตลาดอเมริกาขยายตัวร้อยละ 3.83 โดยมาจากการขยายตัวของกลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากผ้าทอ (Woven Apparel) โดยเฉพาะชุดชั้นใน เสื้อเบลาส์ (Blouses) และเสื้อคลุม (Overcoats) เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ตลาดอื่น ๆ มีการขยายตัว โดยเฉพาะตลาดเอเชียมีการขยายตัวสูงสุดร้อยละ 12 ตลาดที่ขยายตัวดี คือ ตลาดเวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และจีน สำหรับตลาดยุโรปขยายตัวร้อยละ 8.79

 

จัดทำโดย

อัคนี ชาตะนาวิน

ฝ่ายบริการสารสนเทศอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

    

Share this Post:
View article: 358