ตลาดกระเป๋าเดินทางปี 2022 จะมีมูลค่าถึง 525 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Keyword:     กระเป๋าเดินทาง  ภาวะเครื่องหนัง 

 

ที่มา : http://www.bluemaize.net

 

ความต้องการกระเป๋าเดินทางหนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ เช่น กระเป๋าสตางค์ เสื้อแจ๊คเก็ต และรองเท้า ทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทวีปอเมริกาเหนือเป็นผู้บริโภคใหญ่ที่สุด

 

ในปี 2022 ยอดขายทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 525 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่ากระเป๋าเดินทางจะสามารถสร้างรายได้มากกว่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จากการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว และในอีก 5 ปีข้างหน้า แนวโน้มร้านค้าออนไลน์จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ร้านค้าที่ไม่มีการขายออนไลน์ (bricks-and-mortar stores) คาดว่าจะมีรายได้ถึง 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

โดยภาพรวมแล้วผู้หญิงเป็นผู้ซื้อเครื่องหนังมากที่สุด โดยในปี 2017 มีการใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ที่มา : http://www.leathermag.com

Share this Post:
View article: 556