ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

Keyword:     ปี 2560  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เดือนพฤศจิกายน  เตือนภัยสิ่งทอ 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

111.jpg

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนตุลาคมยังยังคงขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เร่งตัวขึ้นจากเดือนกันยายนที่ขยายตัวร้อยละ 5.39

โดยอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเริ่มขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่สองนับจากการขยายตัวเป็นครั้งแรกของรอบปีในเดือนกันยายนและขยายตัวเร่งขึ้นร้อยละ 1.37 เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนซี่งขยายตัวร้อยละ 0.30 ผ้าผืนและเส้นด้ายขยายตัวร้อยละ 8.23 และร้อยละ 5.34 ตามลำดับ เคหะสิ่งทอขยายตัวร้อยละ 7.25 เส้นใยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 31.83 โดยเป็นผลมาจากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จัดทำโดย

อัคนี ชาตะนาวิน

ฝ่ายบริการสารสนเทศอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

    

Share this Post:
View article: 385