กลุ่มบริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม ปรับธุรกิจรับตลาดสิ่งทอฟังก์ชั่นและไฮแฟชั่น

Keyword:     บุญช่วยอุตสาหกรรม  ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ  สิ่งทอกันไฟ  สิ่งทอฟังก์ชั่น  สิ่งทอเทคนิค 

กลุ่มบริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม ปรับธุรกิจรับตลาดสิ่งทอฟังก์ชั่นและไฮแฟชั่น
ลงทุนกว่า 7 หลักซื้อเครื่องทดสอบสิ่งทอเพิ่ม พัฒนาห้องแล็บยกระดับมาตรฐานสินค้า รองรับแนวโน้มมาตรฐานการทดสอบตามกฎหมาย และความต้องการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น


 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มองว่า การทดสอบมาตรฐานสิ่งทอเป็นหัวใจด่านแรกที่จะสร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงให้องค์กร กลุ่มบริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งรับทอผ้า ฟอก ย้อม และตกแต่งสำเร็จผ้าผืนหลากหลายชนิด อาทิ ผ้ายูนิฟอร์ม ผ้าเบาะรถยนต์ ผ้าสำหรับการแพทย์ ผ้าแฟชั่น ผ้าโรงแรมและสปา ฯลฯ ลงทุนซื้อเครื่องทดสอบสิ่งทอต่างๆ มาไว้ภายในองค์กร ล่าสุดลงทุนซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรง (Tear, Tensile Tester) เพื่อทดสอบความแข็งแรงทั้งผ้าผืนและเส้นด้าย ใช้ควบคุมคุณภาพตลอดสายการผลิต เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเครื่อง Autolab Automated Lab Dispenser รุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อความแม่นยำของการฟอกย้อมสีที่สูงขึ้น
 
สิ่งทอประเภท functional ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะทุกคนพยายามหาทางเพิ่ม value ให้กับสินค้าตัวเองเพื่อหนีการแข่งขันด้านราคา แม้แต่ผู้บริโภคบางกลุ่มยินยอมพร้อมที่จะจ่ายสินค้าราคาสูงหากสินค้านั้นมีประโยชน์กับชีวิตเขาจริง
 


พงศ์ปิติ ศรีพลแผ้ว (ซ้าย) Director กลุ่มบริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัด

“การที่เราลงทุนเพิ่มเติมอุปกรณ์แล็บ เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถในการทดสอบให้หลากหลายมากขึ้น แม้การสร้างห้องแล็บเป็นการลงทุนที่อาจมองไม่เห็นเป็นตัวเลขที่ทำกำไรให้องค์กรได้อย่างชัดเจน แต่มันเป็นตัวช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าว่าบริษัทผลิตสินค้าได้คุณภาพ มาตรฐาน ช่วยด้านชื่อเสียง ยิ่งถ้าเรารักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอก็จะเกิดการบอกต่อ นำมาซึ่งลูกค้าใหม่ๆ ในอนาคต” พงศ์ปิติ ศรีพลแผ้ว Director 
 
ผู้บริหารหนุ่มกล่าวต่อไปว่า ยิ่งในปัจจุบันมีมาตรฐานสิ่งทอที่เป็นกฎหมายบังคับออกมาเพิ่มมากขึ้น อาทิ มาตรฐานสิ่งทอกันไฟ รวมทั้งลูกค้าเองก็มี request ให้ตรวจสอบมาตรฐานหลายๆ ด้านเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณสมบัติฟังก์ชั่นพิเศษต่างๆ  
 

 
“นอกจากรับย้อมผ้ายูนิฟอร์ม ผ้าแฟชั่น บริษัทฯ ยังรับย้อมสิ่งทอเทคนิค หรือสิ่งทอประเภท functional ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะทุกคนพยายามหาทางเพิ่ม value ให้กับสินค้าตัวเองเพื่อหนีการแข่งขันด้านราคา แม้แต่ผู้บริโภคบางกลุ่มยินยอมพร้อมที่จะจ่ายสินค้าราคาสูงหากสินค้านั้นมีประโยชน์กับชีวิตเขาจริง ฉะนั้นองค์กรต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันความต้องการของลูกค้า”
 
การมีศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ช่วยผู้ประกอบการที่ไม่มีเครื่องมือของตัวเองสามารถมาส่งทดสอบได้ในราคาที่ประหยัด ยังช่วยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ เป็นช่องทางการพัฒนาธุรกิจต่อไปได้
 
เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้พนักงานในองค์กรได้รับรู้วิธีปฏิบัติงานในห้องแล็บแบบมาตรฐานสากล บริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม ยกทัพพนักงานมาศึกษางานของศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
 
“ได้ประโยชน์เยอะมาก นอกจากได้ความรู้ในการใช้เครื่องทดสอบสิ่งทอแล้ว ยังได้ทราบอีกว่าที่ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ยังมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานมากมายที่เราไม่เคยทราบมาก่อน เช่น เครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อโอโซน เครื่องโครมาโทกราฟี  เครื่องวัด hand feel ของผ้า ซึ่งช่วยให้เราสามารถวางแผนได้ว่าจะส่งงานชิ้นใดมาให้ศูนย์วิเคราะห์ฯ ทดสอบ โดยเฉพาะงานทดสอบที่ต้องได้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับได้ เช่น งานจากลูกค้าต่างประเทศ หรืองานจากทางราชการ ซึ่งการมีศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ช่วยให้บริษัทสามารถรับออร์เดอร์ได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีเครื่องมือของตัวเองสามารถมาส่งทดสอบได้ในราคาที่ประหยัด ช่วยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ เป็นช่องทางการพัฒนาธุรกิจต่อไปได้” พงศ์ปิติ กล่าวทิ้งท้าย

Text&Photo: Chalermphol

Image Gallery

Share this Post:
View article: 837