ยกระดับเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรม New S-Curve

Keyword:     การทดสอบสิ่งทอ  อุตสาหกรรม new s-curve  เส้นใยธรรมชาติ  ใยป่านศรนารายณ์ 

ยกระดับเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรม New S-Curve
 
นักศึกษาปริญญาเอก ทำวิจัยนำใยป่านศรนารายณ์ เป็นวัสดุเสริมแรงต่อยอดผลิตเป็นคอนโซลรถยนต์ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบา ลดโลกร้อน ลดต้นทุน รับเทรนด์โลก


จิรัฐติ เต็งสุทธิวัฒน์ สนใจนำใยป่านศรนารายณ์มาใช้เป็นวัสดุเสริมแรง
 
จิรัฐติ เต็งสุทธิวัฒน์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยขณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การทดสอบสิ่งทอที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอว่า การนำเส้นใยธรรมชาติมาเป็นวัสดุเสริมแรงได้รับความนิยมในต่างประเทศ มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ช่วยให้รถยนต์มีน้ำหนักเบา จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตนและเพื่อนๆ สนใจนำเส้นใยธรรมชาติมาทำเป็นงานวิจัยตั้งแต่ตอนศึกษาปริญญาโทต่อเนื่องจนมาถึงปริญญาเอก
 
“เป็นการทำงานวิจัยตั้งแต่เรียนปริญญาโท ผมเลือกใช้ใยป่านศรนารายณ์เพราะหาได้ง่ายในประเทศไทยนำมาผสมกับพอลิเมอร์ เช่น PLA, PHBV ที่วิจัยสำเร็จได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยไปแล้ว คือการทำเป็น ฟิล์ม เพื่อไปใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ (food packaging) ส่วนปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกก็ยังสนใจทำวิจัยเรื่องป่านศรนารายณ์ต่อ แต่จะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในงานทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอนโซลรถยนต์” 
 
การได้เส้นใยธรรมชาติมาเป็นวัสดุเสริมแรงเป็นประโยชน์มากช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในด้านการพัฒนานวัตกรรม ช่วยลดโลกร้อน ช่วยเกษตรกร และที่สำคัญตอบโจทย์เทรนด์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในต่างประเทศที่ใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นส่วนประกอบของรถยนต์เพราะมีน้ำหนักเบา
 
จิรัฐติ อธิบายถึงกระบวนการทำงานต่อไปว่า เมื่อได้ใยป่านศรนารายณ์มาแล้วจะนำมาหาค่าความยาวของเส้นใยที่เหมาะสม หากเส้นใยยาวเกินไปจะไม่สามารถนำไปขึ้นรูปกับ product ได้ ในทางกลับกันหากเส้นใยสั้นเกินไปไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวมันเองก็ไม่เกิดประโยชน์ เมื่อได้ขนาดความยาวเส้นใยที่เหมาะสมจะนำไปผสมกับไบโอพอลิเมอร์ เช่น PLA ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
“เป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต่อไปคงได้กลับมาทดสอบหาค่าความแข็งแรงของเส้นใย เพื่อจะได้ทราบว่าสามารถนำไปใช้กับพอลิเมอร์ตัวใดให้เหมาะกับงานออกแบบ และสนใจทดสอบว่าเส้นใยมีสมบัติเด่นด้านใดอีกบ้าง เช่น แอนตี้แบคทีเรีย การได้เส้นใยธรรมชาติมาเป็นวัสดุเสริมแรงเป็นประโยชน์มากช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในด้านการพัฒนานวัตกรรม ช่วยลดโลกร้อน ช่วยเกษตรกร และที่สำคัญตอบโจทย์เทรนด์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในต่างประเทศที่ใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นส่วนประกอบของรถยนต์เพราะมีน้ำหนักเบา” จิรัฐติ กล่าว


ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยว่า การนำเส้นใยธรรมชาติมาเป็นวัสดุเสริมแรงช่วยให้วัสดุมีโครงสร้างเบา มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรม S-curve ที่ทางภาครัฐมีนโยบายที่จะให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล่านี้ และเป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ต้องการทำงานวิจัยอย่างบูรณาการ ด้วยการสร้างเครือข่ายในเรื่องงานวิจัย โดยร่วมมือกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและภาคอุตสาหกรรม โดยการวิจัยจะคำนึงตัว product เป็นหลักเพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์สูงสุด
 
“เส้นใยธรรมชาติยังมีราคาต่ำกว่าพอลิเมอร์ถึง 3-4 เท่า ถ้าสามารถนำมาใช้ในแทนวัสดุไบโอพอลิเมอร์ได้50% ก็ลดคอร์สได้ 50% และในบ้านเรามีวัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติพร้อมมากกว่ายุโรป ดังนั้นจึงอยากได้ข้อมูลว่ามีภาคอุตสาหกรรมใดที่สนใจจะร่วมมือนำเส้นใยธรรมชาติไปใช้” ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 
การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติต่อยอดสู่อุตสาหกรรม New S-Curve

Text&photo: เฉลิมพล
 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1121