เปิดท็อป 10 สินค้า ดันยอดส่งออกนิวไฮรอบ 6 ปี

Keyword:     ข่าวรายวัน  ปี 2560  ส่งออก  สินค้า  อุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ 

เปิดท็อป 10 สินค้า ดันยอดส่งออกนิวไฮรอบ 6 ปี

 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) รายงานตัวเลขการส่งออกไทยในเดือนตุลาคม 2560 มูลค่า 20,083.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 13.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และสูงสุดในรอบ 6 ปีนับจากปี 2554 ส่วนการนำเข้า มูลค่า 19,868.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 13.5% ส่งผลให้ไทยได้ดุลการค้า 214.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ยอดส่งออกในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) 2560 มีมูลค่า 195,518.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 9.65% นำเข้ามูลค่า 183,072 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 14.61% ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 12,445.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

เป็นที่น่าสนใจว่าการส่งออกในเดือนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มสินค้าเกษตรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และแม้ว่าหักรายได้จากการส่งออกน้ำมันและทองคำออกแล้วก็ยังขยายตัว 12.5%

หากพิจารณารายตลาดเพิ่มขึ้นทุกตลาด อาทิ สหภาพยุโรป เพิ่ม 28.9% สหรัฐเพิ่ม 11.1% ญี่ปุ่น เพิ่ม 6.3% จีนเพิ่ม 17% เอเชียใต้เพิ่ม 31.9% อาเซียนเพิ่ม 7.1% เป็นต้น

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สนค.ระบุว่า หาก 2 เดือนสุดท้ายส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 18,550 ล้านเหรียญสหรัฐ จะทำให้การส่งออกทั้งปีขยายตัว 8% แต่หากส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 19,627-20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภาพรวมจะขยายตัวได้ 9-10% มูลค่า 236,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงสุดในรอบ 6 ปี นับจากปี 2554 ซึ่งโต 15.15%

ส่วนแนวโน้มส่งออกปี 2561 เบื้องต้น อาจเพิ่มขึ้น 5-6% จากปีนี้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องประเมินทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน หลังผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐกลางเดือนหน้า

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ (ออนไลน์)_https://www.prachachat.net/economy/news-78278

 

Share this Post:
View article: 648