Nike เล็งใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนแรงงานค่าจ้างน้อยในเอเชีย

Keyword:     news  ข่าวรายวัน  รองเท้า 

​Nike เล็งใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนแรงงานค่าจ้างน้อยในเอเชีย

ไนกี้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาชื่อดัง ได้วางแผนเตรียมนำหุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่แรงงานค่าจ้างน้อยบางส่วนในเอเชียแล้ว เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์

นับตั้งแต่ปี 2015 บริษัทไนกี้ได้จับมือร่วมกับ Flex ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตที่เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ อุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าง Fitbit หรือเซิร์ฟเวอร์ของ Lenovo เพื่อนำระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตรองเท้าของไนกี้

โดยไนกี้ระบุว่าการที่ให้บริษัท Flex เข้ามาช่วยดูแลเรื่องเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในการผลิตรองเท้า ได้ช่วยลดต้นทุนในการจ้างแรงงานที่เป็นมนุษย์ลงในหลายส่วน และทำให้มีกำไรมากขึ้น และยังช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอรูปแบบใหม่ๆของรองเท้าได้รวดเร็วและทันกับแฟชั่นที่เปลี่ยนให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้แผนการที่จะนำระบบอัตโนมัติมาแทนแรงงานมนุษย์ อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนแรงงานในโรงงานของไนกี้กว่า 493,000 คนใน 15 ประเทศ โดยเฉพาะแรงงานบางส่วนในเอเชีย ที่แม้จะมีต้นทุนแรงงานที่ค่อนข้างต่ำ แต่ถ้าหากเทียบกับแรงงานในแอฟริกายังถือว่ามีต้นทุนสูงกว่าอยู่พอสมควร ดังนั้นการลงทุนในระบบอัตโนมัติจะทำให้บริษัทได้ผลกำไรระยะยาวมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา เพราะอาจส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก ทั้งในเรื่องของจริยธรรมและสิทธิต่างๆ 
ที่มา : https://shows.voicetv.co.th/worldtrend/534433.html

Share this Post:
View article: 280