จากผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่น

Keyword:     modern thai silk  style  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสร้างสรรค์  ผักตบชวา 

จากผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่น
กระแสตอบรับดีจากการเปิดตัวในงาน STYLE 2017

วิลาสินี ชูรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรุ่งเรือง จำกัด เผยว่า สองปีที่แล้วตนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ Modern Thai Silk กับทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งตนสนใจผักตบชวาเป็นพิเศษเนื่องจากเห็นมาตั้งแต่สมัยนั่งเรือเจ้าพระยาสัญจรไปเรียน คิดว่าน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้และยังไม่มีใครนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จนกระทั่งได้มาพบกับที่ปรึกษาโครงการฯ คือ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ งานวิจัยการพัฒนาเส้นใยจากผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสร้างสรรค์ ( The Development of Water Hyacinth fiber to Creative Textile Products )วิลาสินี ชูรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. สยามรุ่งเรือง 

“ตอนนั้นพัฒนาออกมาเป็นผ้าผืนแต่ยังติดปัญหาเรื่องต้นทุนสูงมาก เฉลี่ยผ้าหนึ่งหลาราคาเกือบหนึ่งพันบาท ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้ายังไม่ยอมรับจึงหยุดไป เพิ่งมาเริ่มใหม่อีกครั้งปีที่แล้ว เนื่องจากต้องการให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมนอกเหนือจากการผลิตชุดเด็กและสตรี และต้องการช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับผศ.ดร.สาคร ชลสาคร และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงพัฒนาผักตบชวาออกมาเป็นเส้นด้าย ผ้าผืน เสื้อผ้าสตรีที่มีรูปแบบเรียบง่าย ผสมผสานความทันสมัย ด้วยสมบัติของผักตบชวาทำให้สวมใส่สบายระบายอากาศได้ดี โดยนำมาเปิดตัวในงาน STYLE 2017 เพื่อทดลองตลาด ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี มีลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจ”

“ความสำเร็จส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการเข้าร่วมโครงการ Modern Thai Silk ทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆ ในการผลิตผ้า ได้คอนเนกชั่น แม้กระทั่งการจัดดิสเพลย์บูธ” วิลาสินี กล่าวถึงความสำเร็จ เผยว่าในอนาคตจะต่อยอดผักตบชวาไปผลิตเป็นเสื้อผ้าผู้ชาย เสื้อผ้าเด็ก
งาน “STYLE 2017” เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาค เป็นการยกระดับงานแสดงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่เป็นที่นิยมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3 แฟร์ไว้ด้วยกัน ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair: BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair: BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Thailand International Furniture Fair: TIFF)  ไว้ด้วยกันในงานเดียว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Life+Style และเป็นส่วนหนึ่งของ Creative Thailand ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจาก 24 สมาคมที่เกี่ยวข้อง มีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,000 บริษัท 2,000 คูหา เต็มพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


Text&Photo: Chalermphol

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1197