ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Keyword:     สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นายปราโมทย์ วิทยาสุข อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อาทิ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร สถาบันยานยนต์ สถาบันพลาสติก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ฯลฯ  โดยมีนายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

Share this Post:
View article: 310