สถาบันฯสิ่งทอร่วมหารือแนวทางการพัฒนา SMEs

Keyword:     ความร่วมมือ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สสว.  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) ให้การต้อนรับ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในโอกาส เข้าพบ พร้อมหารือแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ร่วมกัน ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถ.วิภาวดีรังสิตฯ 

Share this Post:
View article: 632