สถาบันฯสิ่งทอร่วมหารือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ

Keyword:     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  สถาบันฯสิ่งทอ 17 ต.ค.60 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าพบ นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ถนนสีลม
 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 649