ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

Keyword:     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 
สำนักพระราชวังเปิดให้หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมเป็นจิตอาสา เข้ากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นครั้งสุดท้าย  

ในโอกาสนี้ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เข้าร่วมถวายอาลัยพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

Share this Post:
View article: 635