สถาบันฯสิ่งทอ และสหพันธ์สิ่งทอไทยฯ เข้าพบปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Keyword:     4.0  thti  กระทรวงอุตสาหกรรม  ฟอกย้อม  สถาบันฯสิ่งทอ  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  เครื่องนุ่งห่ม  แฟชั่น  โบ๊เบ๊ 

11 ต.ค.60 ดร.พสุ โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติต้อนรับ  ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน นำโดย นายพงษ์ศักดิ์  อัสสกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย   นางมยุรี  ณ รังศิลป์ ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย  นายถาวร กนกวลีวงศ์  นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย นายบัณฑิต  พงษ์สาโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย นางสุปรียา อนุนาทวรางกูร  นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย และนายพระขรรค์ชัย ศรีภวาทิกุล นายกสมาคมชาวโบ๊เบ๊ ในโอกาส เข้าพบเพื่อหารือแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นในยุค 4.0  ณ  กระทรวงอุตสาหกรรม

Image Gallery

Share this Post:
View article: 403