บริษัทญี่ปุ่นเล็งตั้งศูนย์พัฒนาสิ่งทอเทคนิคในไทย

Keyword:     technical textile center  ศูนย์พัฒนาสิ่งทอเทคนิค  ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ  สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย  เทยิ่น ฟรอนเทียร์ 

บริษัทญี่ปุ่นเล็งตั้งศูนย์พัฒนาสิ่งทอเทคนิคในไทย

สนใจพัฒนาเส้นใยและงานวิจัยสิ่งทอไทยสู่พาณิชย์


นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ (4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ Mr.Yukihiro Shigemura, (3 จากซ้าย) General Manager Technology & Production Division, Teijin Frontier Co., Ltd.; Mr.Takeshi Yamaguchi, (5 จากซ้าย) Thai Namsiri Intertex Co., Ltd.; Mr.Yoshihisa Kawahara, (6 จากซ้าย) General Manager Production & Quality Control Department, Teijin Frontier Co., Ltd.; ธันว์เทพ สูญสิ้นภัย (ขวา) เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย 
 
ธันว์เทพ สูญสิ้นภัย เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย เผยว่าทางสมาคมฯ ได้รับการติดต่อจาก บริษัท เทยิ่น ฟรอนเทียร์ ประเทศญี่ปุ่น ว่ามีแนวคิดที่อยากจะตั้ง Technical Textile center ขึ้นในประเทศไทยจึงมีความประสงค์เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ซึ่งมีศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน


 
ธันว์เทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก เทยิ่น ฟรอนเทียร์ จึงได้เข้าพบกับนายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560
 
“หลังจากที่ได้เยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอแล้ว ทางเทยิ่น เขามีความประทับใจในห้องแล็บ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ อีกทั้งยังให้ความสนใจงานวิจัยของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวกับเส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยกล้วย เส้นใยสับปะรด”


 
“ในเบื้องต้นทางเทยิ่น ขอนำผลงานวิจัยจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอประมาณ 10-15 โครงการไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาต่อยอดงานวิจัย โดยจะขอใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้รับรายงานการวิจัยจากทาง THTI เช่นเดียวกับเรื่องการจัดตั้ง Technical center ขึ้นที่เมืองไทยนั้น ทางเทยิ่นยังไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนี้ เพราะต้องใช้เวลาสำรวจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม” ธันว์เทพ กล่าวภายหลังที่คณะได้เยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ
 
ปีที่แล้ว บริษัท เทยิ่น ฟรอนเทียร์ ได้จัดตั้ง Technical Textile center ที่ประเทศจีนสำเร็จแล้ว ส่วนประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทางเทยิ่น ฟรอนเทียร์ ให้ความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นลำดับต่อไป เนื่องจากมีฐานการผลิตของกลุ่มบริษัทเทยิ่นในเมืองไทยมากว่า 50 ปี 


“ถ้าเทยิ่นมาจัดตั้ง Technical Textile center ในไทยจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ เพราะจะได้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกันอีกทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สู่เชิงพาณิชย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยต่อไป” ธันว์เทพ กล่าวทิ้งท้าย

Text&Photo: เฉลิมพล

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1032