ปากีสถานลดเอกสารสำหรับผู้ส่งออกเครื่องหนัง

Keyword:     ปากีสถาน  ส่งออก  เครื่องหนัง 

นาย Irfan Ahmed Sarwana รองประธานสภาพาณิชยศาสตร์และการพาณิชย์แห่งประเทศปากีสถาน กล่าวในงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดย FPCCI และสำนักงานพัฒนาการค้าแห่งประเทศปากีสถาน (TDAP) ที่ Federation House เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาว่า “ผู้ส่งออกเครื่องหนังในปากีสถานต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ REX ในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเอง ภายในสิ้นปีนี้หากยังต้องการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ของสหภาพยุโรปต่อไป”
 

นาย Kamal Sheharyar ที่ปรึกษา TDAP กล่าวว่า “ระบบใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (COO) จาก TDAP” และยังเพิ่มเติมอีกว่า “ปากีสถานต้องเปลี่ยนเป็นระบบ REX ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ หลังจากนั้น TDAP จะหยุดการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โดยผู้ส่งออกลงทะเบียนในระบบ REA เพียงครั้งเดียว ก็สามารถออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้ด้วยตัวเอง”

 

Gulzar Firoz อดีตประธาน Pakis­tan Tanners Association (PTA) กล่าวว่า ไม่เพียงแต่จะง่ายต่อการส่งออกแล้ว แต่จะยังประหยัดเวลาต่อผู้ส่งออกไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน TDAP เพื่อขอรับใบรับรองถิ่นกำเนิด (COO) อีกด้วย

 

แปลจาก : http://www.aplf.com/en-US/leather-fashion-news-and-blog/news/36300/pakistan-less-paperwork-for-leather-exporters

 

Share this Post:
View article: 310