KENYA ปักหลักมุ่งไปสู่การเป็นตัวเต็งสิ่งทอโลก

Keyword:     agoa  kenya  ความเคลื่อนไหวสิ่งทอ 

KENYA ปักหลักมุ่งไปสู่การเป็นตัวเต็งสิ่งทอโลก

 

Kenya-staking-claim-to-be-a-global-textile.jpg

 

ปลายปีที่ผ่านมา ประเทศเคนยาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในตลาดสิ่งทอระดับโลกและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางจัดหาเครื่องแต่งกายในแอฟริกาตะวันออกควบคู่ไปกับประเทศเอธิโอเปีย โดยในหลายปีมานี้ประเทศจีน อินเดีย และบังคลาเทศ ต่างเผชิญกับการส่งออกทั่วโลก เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในประเทศแถบเอเชีย ผู้นำเข้าจึงแสวงหาสถานที่ที่มีวัตถุดิบหรือสินค้าราคาถูกกว่า ซึ่งประเทศเคนยามีพื้นที่ 581,309 ตารางกิโลเมตร และประชากรประมาณ 47 ล้านคน นอกจากนี้เคนยายังเป็นประเทศชั้นนำในแอฟริกาเนื่องจากมีเมืองหลวง คือ ไนโรบีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางของแอฟริกาตะวันออกมาเป็นเวลานานแล้วอีกด้วย

 

Kenya_staking_claim_to_be_a_global_textile_frontrunner.jpg
 

ประวัติศาสตร์สิ่งทอที่สวยงาม

การผลิตผ้าฝ้ายเริ่มขึ้นในเคนยาในช่วงทศวรรษที่ 1900 โดยการบริหารอาณานิคม และเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมฝ้ายในท้องถิ่น รัฐบาลเคนย่าได้เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีการนำเข้าจากต่างประเทศ 100% หลังจากได้รับเอกราช นอกจากนี้อุตสาหกรรมนี้ยังได้รับการอุดหนุนอย่างมากซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงทศวรรษที่ 1970 และช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 อย่างไรก็ตามมันเริ่มมีการผลิตลดลงหลังจากช่วงกลางปี ​​80 โดยเสื้อผ้าที่ใช้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ 'mitumba' ซึ่งมีราคาถูกทำให้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอนี้ แต่ในช่วงทศวรรษที่ 2000 นั้น เป็นอีกครั้งที่ได้เห็นการปรับตัวดีขึ้นของอุตสาหกรรมนี้ในเคนยาด้วย เพราะการรวมเข้า The African Growth and Opportunity Act (AGOA) ซึ่งเคนยาเป็นประเทศแรกที่ได้รับการรับรองในฐานะผู้ได้รับผลประโยชน์จาก AGOA นับตั้งแต่การรวมเข้าด้วยกันในช่วง 6 ปี (2000-2006) ยอดขายเสื้อผ้าของเคนยาเพิ่มขึ้นจาก 44 ล้านดอลลาร์เป็น 270 ล้านดอลลาร์

 

สวรรค์ของนักลงทุน

สภาพภูมิอากาศของประเทศเคนยายังเหมาะสำหรับปลูกฝ้าย เนื่องจากมันสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง เคนยายังมีพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการเพาะปลูกฝ้าย อีกทั้งเคนยามีประชากรจำนวนมากและมีการศึกษาดี ดังนั้นแรงงานที่มีทักษะและแรงงานไร้ฝีมือจะมีราคาค่าจ้างที่สมเหตุสมผล อุตสาหกรรมการผลิตกลับมีชีวิตชีวาเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือที่ Mombasa ซึ่งตั้งอยู่ที่ชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก โดยเชื่อมโยงกับแผ่นดินใหญ่ทางรถไฟและถนน Great North Road เคนยาตั้งอยู่ในทำเลที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงตลาดตะวันออกและแอฟริกากลาง เคนยายังเป็นศูนย์กลางภูมิภาคสำหรับสายการบินเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องแต่งกายมูลค่ากว่า 40 พันล้านชิลลิง หรือประมาณ 400 ล้านเหรียญ รวมถึงกางเกงยีนส์และผ้าขนหนูที่บริโภคในสหรัฐอเมริกาก็ทำการผลิตในเขตอุตสาหกรรมการส่งออกของเคนยา (EPZ) และคาดการณ์ว่าจะมีการผลิตมูลค่าสูงถึง 100 พันล้านชิลลิง ภายในปี 2018

 

การริเริ่มด้านนโยบายเชิงบวก

รัฐบาลเคนยาได้มีการร่างยุทธศาสตร์การเติบโตทางเศรษฐกิจระยะปานกลางว่า 'Kenya Vision 2030' ในฐานะที่เป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโต พวกเขาได้ระบุภาคสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติเคนย่า (KNBS) ระบุว่าเขตอุตสาหกรรมการส่งออกของเคนยา  (EPZ) มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 ในปี 2015 ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มภายใต้ AGOA ตามการสำรวจทางเศรษฐกิจปี 2016 ปริมาณยอดขายรวมของ EPZ เพิ่มขึ้น 12.1% จาก Sh57.2 พันล้านในปี 2014 เป็น Sh64.1 พันล้านในปี 2015 จำนวนแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 8.7% เป็น 50,523 คน ในปี 2015 ส่วนใหญ่ของการจ้างงาน อยู่ในกิจการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจำนวน 41,548 คน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายโรงงานเครื่องแต่งกายและฟาร์มเกษตรแปรรูป

 

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเคนยาประกอบไปด้วย บริษัทต่างชาติจำนวน 22 บริษัท ที่ดำเนินงานในเขตอุตสาหกรรมการส่งออกของเคนยา (EPZs), บริษัทขนาดกลางและใหญ่จำนวน 170 แห่ง, บริษัทผลิตเส้นใยและปั่นด้าย 16 แห่ง, บริษัททอและถักผ้า 15 แห่ง, ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมเครื่องตกแต่ง 9 แห่ง และ บริษัทขนาดเล็กๆกว่า 75,000 ราย รวมถึงนักออกแบบด้านแฟชั่นและผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้า โดยสมาคมผู้ผลิตของเคนยาประมาณการว่าในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเคนยามีแรงงานประมาณ 30,000 คน และมีมูลค่าประมาณ 330 ล้านเหรียญในปี 2014 ซึ่งยังคงมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศบังกลาเทศซึ่งมีตลาดส่งออก Ready Made Garments (RMG) มูลค่าสูงถึง 28 พันล้านเหรียญ และอุตสาหกรรมนี้มีจำนวนแรงงานประมาณ 4.4 ล้าน คน แต่อย่างไรก็ตามเคนยากำลังดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องแล้ว

 

แปลจาก: Fashionating World - http://www.fashionatingworld.com/new1-2/kenya-staking-claim-to-be-a-global-textile-frontrunner

 

Share this Post:
View article: 545