ไต้หวันงดส่งออกน้ำมัน-นำเข้าสิ่งทอเกาหลีเหนือ

Keyword:     news  ข่าวรายวัน  งดส่งออก  น้ำมันและก๊าซ  สิ่งทอ  เกาหลีเหนือ  ไต้หวัน 

1505818645174-960x0.jpg

 

ไต้หวันงดส่งออกน้ำมัน-นำเข้าสิ่งทอเกาหลีเหนือ

 

ไต้หวันระงับการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ไปยังเกาหลีเหนือ พร้อมกับระงับการนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าจากเกาหลีเหนือ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี)

ไต้หวันมักปฏิบัติตามมติสหประชาชาติ (ยูเอ็น) แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกเพื่อแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติตามบรรทัดฐานสาก] กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันแถลงวันนี้ว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของยูเอ็น ไต้หวันจะระงับการส่งออกแอลเอ็นจี น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นแล้วไปเกาหลีเหนือ มีผลตั้งแต่วันนี้ ขณะเดียวกันจะระงับการนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าจากเกาหลีเหนือ ส่วนข้อตกลงนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าที่ลงนามก่อนวันที่ 11 กันยายนซึ่งเป็นวันที่ยูเอ็นลงมติเอกฉันท์ให้ลงโทษเกาหลีเหนือ เพราะทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 3 กันยายนจะผ่อนผันให้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากสำนักงานการค้าไต้หวัน

ปกติแล้วไต้หวันและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการค้ากันน้อยมาก ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ไต้หวันส่งออกไปเกาหลีเหนือเพียง 36,575 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.21 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงครึ่งแรกของปีก่อนกว่าร้อยละ 90

 

ที่มา: สำนักข่าวไทย (THAI NEWS AGENCY) - http://www.tnamcot.com/view/59c0f819e3f8e43a82d3c27b

 

Share this Post:
View article: 461