ศูนย์อบรมแพทเทริน์อุตสาหกรรม แพทเทริน์ไอที เยี่ยมสถาบันฯ

Keyword:     thti  กระทรวงอุตสาหกรรม  ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ  สถาบันสิ่งทอ  สิ่งทอ  แพทเทริน์ไอที 


 
15 กันยายน 2560  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาศูนย์อบรมแพทเทริน์อุตสาหกรรม แพทเทริน์ไอที ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ  และสร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งทอและแฟชั่นให้สามารถนำไปต่อการใช้จริงได้ในเชิงพาณิชย์  ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4

Share this Post:
View article: 689