จีนสูญเสียส่วนแบ่งการผลิตรองเท้าโลก

Keyword:     จีน  ภาวะเครื่องหนัง  รองเท้า 

1. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการผลิตรองเท้าทั่วโลกชะลอตัวลงอยู่ที่ 23 พันล้านคู่ จากที่เคยขยายตัวถึง ร้อยละ 15 ในช่วงระหว่างปี 2010 – 2014 ตามที่ระบุในฉบับล่าสุดของ World Footwear Yearbook

 

2. โครงสร้างทางภูมิศาสตร์ของอุตสาหกรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในปี 2016 ส่วนแบ่งการผลิตของโลกอยู่ในเอเชีย ร้อยละ 86.7 ของการผลิตทั้งหมดของโลก ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 

3. ส่วนแบ่งการผลิตรองเท้าของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10  กว่าปีที่ผ่านมา โดยจีนมีส่วนแบ่งการผลิตสูงสุดในปี 2013 ที่ร้อยละ 62.9 ของการผลิตทั่วโลก และหลังจากนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ ร้อยละ 57 ในปี 2016

 

4. ในช่วง 10 ที่ผ่านมามีการเติบโตของยอดส่งออกรองเท้าทั่วโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 คิดเป็น 13.9 พันล้านคู่ และมีมูลค่าการส่งออก ร้อยละ 78 คิดเป็น 122 พันล้านเหรียญ อย่างไรก็ตามในช่วงสองปีที่ผ่านมาปริมาณการส่งออกลดลง ร้อยละ 6 และมูลการส่งออกลดลง ร้อยละ 8 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อาจถึงช่วงของการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่

 

5. แม้ว่าเอเชียจะยังเป็นแหล่งการผลิตของอุตสาหกรรมรองเท้าที่สำคัญ แต่ส่วนแบ่งการส่งออกโลกของเอเชียลดลง 2 % ตั้งแต่ปี 2010 แต่ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของยุโรปกลับเพิ่มขึ้น 3% ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้เห็นชัดเมื่อปีที่ผ่านมา

 

6. ประเทศจีนยังคงเป็นประเทศผู้นำด้านการส่งออกของโลก โดยปี 2016 ส่วนแบ่งการส่งออกอยู่ที่ ร้อยละ 67.3 ของการส่งออกทั้งหมดของโลก รองลงมา คือ เวียดนาม

 

7. การบริโภครองเท้าในอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีสัดส่วนการบริโภคถึงร้อยละ  54 ซึ่งใกล้เคียงกับส่วนแบ่งประชากรโลก ที่ร้อยละ 60 สำหรับการบริโภครองเท้าในยุโรปและอเมริกาเหนือสูงกว่าจำนวนประชากรรวมของทั้งสองประเทศ และจีนเป็นตลาดรองเท้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก

 

8. ยุโรปยังคงเป็นผู้นำการนำเข้ารองเท้า โดยปี 2016 ส่วนแบ่งมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 48 ของการนำเข้าทั้งหมดของโลก และมีปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 37 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมดของโลก ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี สำหรับสหรัฐอเมริกา ในปี 2010 มีสัดส่วนการนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 22.1 ของการนำเข้าทั้งหมดของโลก และในปีที่ผ่านมาสัดส่วนการนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 19.6 ของการนำเข้าทั้งหมดของโลก แต่ในปัจจุบันเอเชียเป็นนำเข้ารองเท้ามากเป็นอันดับ 2


9. ราคาส่งออกเฉลี่ยในช่วงสองปีที่ผ่านมาลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.2 คิดเป็นมูลค่า 8.84 ดอลลาร์สหรัฐ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ช่วงที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2008 - 2010  ก็ไม่ได้ทำให้การเพิ่มขึ้นของราคาเฉลี่ยหยุดลง สำหรับการลดลงของราคาเฉลี่ย เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการพัฒนาในเอเชีย

 

10. ในปี 2016 ราคาเฉลี่ยของรองเท้าที่ทำจากสิ่งทอเป็นรองเท้าประเภทเดียวที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ที่ร้อยละ 3.2 ในขณะที่ราคารองเท้าหนังยังคงที่แต่รองเท้าประเภทอื่น ๆ ราคากลับลดลง โดยราคารองเท้าหนังยังคงสูงกว่ารองเท้าประเภทอื่นๆ  3 – 5 เท่า

 

ที่มา : https://shoeinfonet.com/news/world-footwear-yearbook-2017-china-loses-share-world-footwear-production (10/8/2017)

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.worldfootwear.com

 

Share this Post:
View article: 530