มหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมสถาบันฯสิ่งทอ

Keyword:     thti  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สถาบันฯสิ่งทอ 


25 สิงหาคม 2560 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จาก สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงบูรณาและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงเข้าสู่การออกแบบเพื่อการพาณิชย์ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4

Image Gallery

Share this Post:
View article: 486