สถาบันฯสิ่งทอ ชวนนักออกแบบประกวด Eastern Lanna Design Award 2017

Keyword:     eastern lanna design award 2017  ททท.แพร่  น่าน  ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์  พะเยา  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่  เชียงราย  เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย  แพร่ 

 

สถาบันฯสิ่งทอ ชวนนักออกแบบประกวด Eastern Lanna Design Award 2017 
ร่วมชูภูมิปัญญาผ้าล้านนาตะวันออก เชื่อมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่  ร่วมด้วยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชูมรดกภูมิปัญญาและอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชวนเที่ยว “เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย” กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่น พร้อมจัดประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง ชิงเงินรางวัลกว่า 8 แสนบาท

9 สิงหาคม 2560 (กรุงเทพฯ) นายวิรุณ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพะเยา นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ รวมทั้ง นางสาวมารีญา พูนเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017 นางสาวสุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ รองอันดับหนึ่ง Miss Universe Thailand 2017 และนายพุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์ ดารานักแสดง ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย (แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย) ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว โดยมี นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วม ณ ลาน Even Hall The Mall 3 รามคำแหง

นายวิรุณ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัจจุบันมีการนำเสนอจุดแข็งของไทย คือ วิถีไทย อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ จึงมีการต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวผูกโยงกับวิถีไทย และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก โดยกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย นี้จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วงโลว์ซีซั่น หรือ นอกฤดูกาลท่องเที่ยว ให้เดินทางมาเยือนจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย รวมทั้งจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง หรือ Eastern Lanna Design Award 2017 โดยได้รับความร่วมมือ จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ด้าน นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำหรับการจัดประกวด Eastern Lanna Design Award 2017 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมรดกทางภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8 แสนบาท โดยรูปแบบการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย
     - ประเภทชุดแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษหรือสตรี (อย่างใดอย่างหนึ่ง (จำนวน 1 ชุด)
     - ประเภทสินค้าทางการท่องเที่ยวจากผ้าพื้นเมือง เช่น ของที่ระลึก ของฝาก ชนิดใดก็ได้ จำนวน 1 ชิ้น

แนวคิดการออกแบบให้เน้นการใช้ผ้าทอท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย มาสร้างชิ้นงาน โดยเปิดรับสมัครทั้งประเภทบุคคลและประชาชนทั่วไป มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป สัญชาติไทย และสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการได้ ทั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 400 หรือส่งผลงานออนไลน์ทาง Facebook fanpage  : เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย ผ้าล้านนาตะวันออก หรือ Link การสมัครShare this Post:
View article: 736