สิ่งทอสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ : Functional Textile for Hospitality and Medical Ser

Keyword:     functional  hospitality  medical  service  textiles  thti  กระทรวงอุตสาหกรรม  สศอ.  สัมมนา  สิ่งทอ 

1111111.jpg

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้องจูปิเตอร์ 13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  

หมายเหตุ

  • (*) วิทยากร อยู่ในระหว่างเรียนเชิญ

  • ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาไทย

  • สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง หากสนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/3w0kwnkhnI26gH862

  • สำรองที่นั่งได้ที่ อีเมลล์: tassanee@thaitextile.org หรือโทร 0-2713-5492-9 ต่อ 740

  • ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและวิทยากรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 989