สัมมนาวิชาการ "ซื้อของไทย ใช้ของดี"

Keyword:     ประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "ซื้อของไทย ใช้ของดี" ในงาน Thailand Industry Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรม ๔.๐ ขับเคลื่อนอนาคตไทย” Thailand Industry 4.0 : Shift Our Future กระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของงานไปสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนออนไลน์ :  https://goo.gl/NdhsLg

Share this Post:
View article: 679