ครั้งแรกของวงการสิ่งทอไทยดึงผู้ประกอบการร่วมปั้นผลิตภัณฑ์ 10 คอลเลคชั่น 10 แบรนด์

Keyword:     innoneering  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ดีไซน์เนอร์ยุคใหม่  ปั้นแบรนด์  สถาบันฯสิ่งทอ  สสว. 

กสอ.ชูผลสำเร็จครั้งแรกของวงการสิ่งทอไทยดึงผู้ประกอบการร่วมปั้นผลิตภัณฑ์ 10 คอลเลคชั่น 10 แบรนด์ 
ด้วยนวัตกรรมตอบโจทย์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ในกิจกรรมสร้างนักออกแบบ 
Innoneering Designer ยุคใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยผลสำเร็จจากความร่วมมือของผู้ประกอบการ 35 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สู่ 10 คอลเลคชั่น 10 แบรนด์ พร้อมเปิดตลาดเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 


     25 ก.ค.60 นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินกิจกรรม สร้างนักออกแบบ Innoneering Designer ยุคใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ปีงบประมาณ 2559 โดยมี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ปรึกษา เพื่อเร่งขับเคลื่อนทิศทางของอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาล โดยตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการเปลี่ยนจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added) เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (High Valued) มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมรับจ้างผลิต (OEM : Original Equipment Manufacturer) สู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีอุตสาหกรรมการออกแบบ (ODM : Original Design Manufacturer) เข้ามาร่วมพัฒนา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

     โดยการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกของวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยที่สามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวม 35 ราย ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนสำเร็จได้องค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งถือเป็นไฮท์ไลท์สำคัญของโครงการ เพราะต้องนำข้อมูลทางการค้าบางส่วนมาแลกเปลี่ยนกัน นำไปสู่จุดเปลี่ยนทางความคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้า เกิดความความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและตอบโจทย์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ 4.0 รวม 10 คอลเลคชั่น 10 แบรนด์ ประกอบไปด้วย  แบรนด์ PASAYA , EQUINOX , in nine , PERMA HealCA , MAI SILK SKINCARE , Shuffle’ , K Shoes , MANEESILP , GRANDSPORT , GTK9 พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์รวมกว่า 50 ผลิตภัณฑ์  อาทิ ชุดเสื้อกันฝนเปลี่ยนฟังก์ชั่นเป็นเต้นท์นอน ชุดปั่นจักรยานตรวจจับความร้อน ชุดคลุมท้องและชุดเครื่องนอนคอลลาเจน ชุดเครื่องนอนป้องกันแบคทีเรีย แผ่นมาร์กหน้าไหมและคอลลาเจนรักษ์โลกสามารถซักแล้วใช้ได้อีก รองเท้าแฟชั่นลดกลิ่นอับและเชื้อรา เป็นต้น โดยเตรียมพร้อมสู่เชิงพาณิชย์ และเจรจาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     นอกจากนี้ผลสำเร็จจากการดำเนินงานดังกล่าวยังได้นำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในงาน สัมมนา Fashion CEOs Summit : “Together We Shift” Supply Chain co – design model โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการระดับผู้บริหารร่วมส่งต่อข้อมูลความสำเร็จโครงการ พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่ค้าปลีกในงาน Industry Expo 2017 ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองธานี เวลา 10.00 -22.00 น. 
     
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 224 หรือ  www.thaitextile.org


  

Share this Post:
View article: 421