สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมงาน GFT&GMS2017

Keyword:     expo  garment  gft2017  tgma  thti 

 
 
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำทีมสถาบันฯ จัดแสดงผลงานและสัมมนาในงาน GFT&GMS2017 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา

งาน GFT&GMS2017 หรือ Garment Manufacturers Sourcing Expo 2017 จัดโดย บริษัท รี๊ด เทรดเด็กซ์ จำกัด และคณะผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  โดย”จีเอฟที 2017” เป็นงานแสดงเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอนานาชาติ ส่วน งาน “จีเอ็มเอส2017” นั้น เป็นงานแสดงสินค้าด้านวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งเครื่องนุ่งห่ม อาทิ กระดุม ป้าย เทป ลูกไม้ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องประดับต่าง ๆ  รวมทั้ง กิจกรรมการสัมมนาและ แฟชั่นโชว์ และการจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริม กระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และต่อยอดงานดีไซน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

สำหรับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนา การพัฒนาสิ่งทอไทยสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมในอนาคต : Building Added Value for The Future of Thailand’s Textile Industry ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในหัวข้อ แนวนโยบายการพัฒนาการเกษตรของไทยสู่การเชื่อมโยงระดับอุตสาหกรรม บรรยายโดย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจเกษตร  พร้อมเสวนา สิ่งทอเทคนิคกับการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร โดย ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) คุณกมล นารูลา กรรมการผู้จัดการบริษัท นารูลานันวูเว่น จำกัด และดำเนินรายการโดยคุณพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังอย่างคึกคัก

Share this Post:
View article: 479