สสว.ร่วมกับ กสอ.และสถาบันฯสิ่งทอ หนุนSMEsพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นที่กทม.และปริมณฑล

Keyword:     sme  smes1000  กระทรวงอุตสาหกรรม  กสอ.  สถาบันฯสิ่งทอ  สสว.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 


 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรม อบรมหลักสูตร ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ก้าวทันตลาดสากล ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล  ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคริสตัล โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ SMEs ในอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ บรรจุภัณฑ์ เครื่องเรือนของตกแต่ง และของที่ระลึก) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสากล โดยเสริมองค์ความรู้ในหลายด้าน อาทิ Design Thinking โดยอาจารย์ธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ องค์ความรู้บรรจุภัณฑ์กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า โดยคุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) องค์ความรู้ภาพรวมการตลาดออนไลน์ การตลาดสมัยใหม่ การสร้างแบรนด์บน Facebook และการใช้มือถือสร้างร้านค้าในโลกดิจิตอล โดยเรืออากาศเอก ดร.ภูวนาถ แก้วปลั่ง รวมทั้งการแนะนำข้อมูลด้านการเปิดตลาดสากล โดยองค์การพัฒนาสภาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และ บริษัทเวิร์ลเด็กซ์ จี.อี.ซี.จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประสานงานของ HKTDC ประเทศไทย พร้อม Workshop แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างอุตสาหกรรม โดยร่วม "คิด ผลิต ขาย" เพื่อการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 

สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ดำเนินงานโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตามแนวทางประชารัฐ โดยตั้งเป้าพัฒนา SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย 1,000 รายทั่วประเทศ  

Share this Post:
View article: 742