ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤษภาคม ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

Keyword:     ปี 2560  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เดือนพฤษภาคม  เตือนภัยสิ่งทอ 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤษภาคม ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

111.jpg

สถานการณ์การส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนเมษายน 2560 อุตสาหกรรมสิ่งทอขยายตัวลดลงร้อยละ 0.1 โดยเป็นการลดลงในทุกหมวดยกเว้นกลุ่มเส้นใยประดิษฐ์มีการขยายตัวร้อยละ 12.78 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มหดตัวลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

โดยมูลค่าการส่งออกสะสมในช่วงมกราคม-เมษายน 2560 พบว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอยังขยายตัว โดยกลุ่มเส้นใยประดิษฐ์ขยายตัวร้อยละ 7 กลุ่มเส้นด้ายขยายตัวร้อยละ 5.26 กลุ่มผ้าผืนขยายตัวร้อยละ 4.33 ตลาดจีนขยายตัวร้อยละ 5 โดยภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ขยายตัวสูง ได้แก่ ตลาดจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มยังคงติดลบร้อยละ 5.53 โดยตลาดสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 12 ตลาดยุโรปหดตัวร้อยละ 3.39 โดยตลาดที่ยังขยายตัว ได้แก่ ตลาดญี่ปุ่นและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

ยังคงต้องจับตาภาวการณ์ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าของประเทศสหรัฐ รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากเงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาดทุนไทย

 

จัดทำโดย

อัคนี ชาตะนาวิน

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 701