การส่งออกสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอของอินโดนีเซียขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

Keyword:     export  product  การส่งออก  การเติบโต  ความเคลื่อนไหวสิ่งทอ  ผลิตภัณฑ์  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  อินโดนีเซีย  อุตสาหกรรม 

การส่งออกสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอของอินโดนีเซียขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

 

การส่งออกสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอของอินโดนีเซียในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมีมูลค่าการส่งออก 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย Mr.Airlangga Hartanto รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้สังคมเกิดความมั่นคง เนื่องจากมีการจ้างงานในแรงงานสูงถึง 3 ล้านคน

สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซีย ในปี 2559 มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 7.54 ล้านล้านรูเปียห์ (567.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 11.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 17.03 ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมการผลิต

โดย PT Sri Rejeki Textile (PT.Sritex) ได้ลงทุนคิดเป็นมูลค่า 2.6 ล้านล้านรูเปียห์ เพื่อขยายกำลังการผลิตในโรงงานปั่นด้ายและตัดเย็บเสื้อผ้า และคาดว่ามีพนักงานประมาณ 3,500 คน ซึ่ง Mr.Iwan Setiawan Lukminto ประธานบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทมีโรงงานปั่นด้าย 24 แห่ง โรงงานทอผ้า 7 แห่ง โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า 5 แห่ง และโรงงานเสื้อผ้า 11 แห่ง มีการจ้างงาน 50,000 คน

และเพื่อพัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคล กระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย ได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัท 17 แห่ง เพื่อร่วมมือกับโรงเรียนอาชีวศึกษา 389 แห่งในชวากลางและเมืองยอร์คยาการ์ตา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมโยงและจับคู่ของรัฐบาล โดยก่อนหน้านี้ได้ลงนามในข้อตกลงลักษณะดังกล่าวกับบริษัท 50 แห่ง และโรงเรียนอาชีวศึกษา 234 แห่งในชวาตะวันออก

“อุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียมีศักยภาพต่อภาคการผลิตของประเทศ และสามารถรองรับแรงงานจำนวนมาก เนื่องจากค่าแรงงานถูกและมีทรัพยากรจำนวนมาก ทำให้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซียในการอำนวยความสะดวกและให้สิ่งจูงใจสำหรับนักลงทุน โดยอินโดนีเซียได้ส่งออกสินค้าสิ่งทอไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ตุรกี เยอรมัน และจีน อีกทั้งเป็นประเทศมุสลิมทำให้เป็นตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน แต่อินโดนีเซียยังคงมีการนำเข้าสินค้าสิ่งทอที่สำคัญจากไทย ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made Staple Fibers) ผ้าสักหลาด (Wadding, Felt, Twine) สิ่งทอเคลือบสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Impregnated Text Fabrics) และผ้าถัก (Knit, Crocheted Fabrics)”

ที่มา : Jakarta Post, Exports of textile, textile products experience 3 percent gtowth and Thai Trade Center, Jakarta    

 

Share this Post:
View article: 741