ผู้บริโภคในจีนสั่งซื้อสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

Keyword:     product  service  ข่าวรายวัน  ค้าปลีก  จีน  ออนไลน์ 

ผู้บริโภคในจีนสั่งซื้อสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

 

กระทรวงพาณิชย์ ประเทศจีน ประกาศว่า ไตรมาสแรกของปี 2560 มูลค่าการค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์สูงถึง 1.4 ล้านล้านหยวน (203 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน

นอกเหนือจากสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้วจะเติบโตแล้ว การสั่งซื้อบริการผ่านช่องทางออนไลน์ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว การรับประทานอาหารเย็น และการให่ความบันเทิง

เมื่อสิบปีคาดการณ์ว่า อีคอมเมิร์ซในจีนจะไม่เติบโต แต่ปัจจุบันการค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้บริโภคยอมรับช่องทางออนไลน์มากขึ้น มีความก้าวหน้าของระบบการชำระเงินออนไลน์ และการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ การค้าผ่านช่องทางออนไลน์และการค้าแบบร้านค้าดั้งเดิมไม่จำเป็นต้องแข่งขันกัน แต่สามารถเป็นส่วนเชื่อมต่อและสนับสนุนกันและกันได้

ผลการวิจัยของ Mitel คาดการณ์ว่า มูลค่าการค้าข้ามพรมแดนผ่านช่องทางออนไลน์ในจีนจะเติบโตร้อยละ 15 ทุกปี นับจากปี 2559 คาดว่าปี 2564 จะมีมูลค่ามากถึง 1.3 ล้านล้านหยวน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Mintel (Mr.Matthew Crabbe) กล่าวว่า ไห่เถา (Haitao) หรือการสั่งซื้อช็อปปิ้งต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มที่จะมีแบรนด์ใหม่ ๆ เข้ามาในตลาดมากขึ้น โดยที่ผู้ขายควรพิจารณาการคัดเลือกสินค้าที่มีความโดดเด่น และดึงความแตกต่างเพื่อเป็นจุดเด่นในการแข่งขั้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จีนมีข้อสังเกตว่า บริษัทอีคอมเมิร์ซออนไลน์ยักษ์ใหญ่ เช่น Alibaba และ JD.com ได้ขยายธุรกิจจากตลาดออนไลน์ไปสู่ตลาดออฟไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

Share this Post:
View article: 520