How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business

Keyword:     ็hktdc  smes  thti  สถาบันฯสิ่งทอ  เครื่องนุ่งห่ม 

 
     ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business
     จัดโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง(HKTDC) โดยมีนางโซเฟียร์ ชง ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เป็นประธานเปิดงาน ให้กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจแฟชั่นเครื่องแต่งกายไทยกว่า 100 ราย
       งานสัมมนาดังกล่าวจัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

Image Gallery

Share this Post:
View article: 494