คะโนะโกะชิโบริ

Keyword:     fabrics  fashion vdo  คะโนะโกะชิโบริ  ผ้าหนามขนุน  อรรถ-บุนนาค 

คะโนะโกะชิโบริ

 

วิธีการทำผ้าหนามขนุน หรือ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า คะโนะโกะชิโบริ-มัดย้อมลายกวางดาว

ซับซ้อนใช้ช่างฝีมืถึง 5 คนจึงจะสำเร็จเป็นผ้าได้ สยามนำเข้าผ้าชนิดนี้จากอินเดียและญี่ปุ่น

ให้แม่ทัพนายกองใช้เคียนเอวแสดงยศ ในภาพถ่ายของทอมป์สันที่เคยจัดแสดง มีภาพถ่ายพระภิกษุใช้ผ้าหนามขนุนนี้เป็นรัดประคดด้วย 

ที่มา : อรรถ บุนนาค


 

Share this Post:
View article: 1295