Adidas: Futurecraft 4D

Keyword:     3d-printed  adidas  fashion vdo  futurecraft 4d  เทคโนโลยี 

Adidas: Futurecraft 4D

 

Adidas ผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านกีฬาระดับโลก ได้เผยโฉม รองเท้ากีฬารุ่นใหม่ ที่มีชื่อรุ่นว่า Futurecraft 4D ซึ่งถือว่า เป็นรุ่นที่พลิกโฉมวงการการผลิตรองเท้าครั้งใหญ่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบ 3D ทำให้ได้รองเท้าที่มีการรองรับแรงสัมผัสจากฝ่าเท้าของผู้ใช้ได้ตามต้องการ


ที่มา : Adidas และ techmoblog.com

Share this Post:
View article: 503